Dữ liệu của tôi có còn an toàn nếu Locker bị tin tặc tấn công?
Nội dung bài viết
Các bài viết trong phần này
Dữ liệu của tôi có còn an toàn nếu Locker bị tin tặc tấn công?

Trong trường hợp Locker trở thành mục tiêu của một cuộc tấn công an ninh mạng, tội phạm mạng có thể sẽ truy cập vào máy chủ và lấy được dữ liệu của người dùng dưới dạng đã mã hóa. Chỉ khi tội phạm mạng lấy được cả Master Password của bạn thì chúng mới có thể giải mã và sử dụng các thông tin đó. Tuy nhiên, Master Password không được lưu trữ trong máy chủ, nên việc đánh cắp Master Password gần như là bất khả thi.

Nói một cách đơn giản, kể cả khi Locker bị tấn công mạng, dữ liệu của bạn vẫn an toàn.

 
Cập nhật lần cuối Jul 5, 2022
Bài viết này không giúp ích?
Liên hệ để được hỗ trợ thêm