Làm quen với Locker Web Vault
Các bài viết trong phần này
💻
Làm quen với Locker Web Vault

Tìm hiểu cách thêm, lưu, điền mật khẩu, thẻ tín dụng, ghi chú, v.v. với Locker trên máy tính để bàn Windows.

Nhập dữ liệu

Nếu bạn đã lưu thông tin đăng nhập trong trình duyệt web hoặc trong trình quản lý mật khẩu khác, bạn có thể chuyển dữ liệu trực tiếp vào Locker. Tham khảo hướng dẫn nhập của chúng tôi để giúp nhập dữ liệu của bạn từ:

Thêm, chỉnh sửa và xóa các mục

Khi bạn đăng nhập vào Locker trên màn hình Windows của mình, bạn sẽ đến tab Tất cả trong Kho. Tại đây, bạn có thể xem tất cả các mục trong kho của mình, bao gồm mật khẩu, ghi chú, thẻ và danh tính. Các danh mục cũng được sắp xếp theo loại danh mục ở từng tab khác nhau.

Để thêm mục đầu tiên của bạn vào kho, hãy chọn Thêm mới hoặc nhấp vào loại mục bạn muốn thêm. Sau đó, nhập thông tin chi tiết và nhấp vào Thêm.

Để chỉnh sửa một mục, hãy chọn biểu tượng Ba dấu chấm bên cạnh danh mục, nhấp vào biểu tượng Bút chì và chỉnh sửa.

Để đưa một mục vào Thùng rác, hãy chọn biểu tượng Ba dấu chấm bên cạnh danh mục, nhấp vào Xóa hoặc trong phần Chỉnh sửa, chọn biểu tượng Thùng rác.

Xem thêm về kho và mục

Thiết lập Tự động điền

Xem thêm về Tự động điền

Khóa và mở khóa

Khi hoàn tất việc sử dụng Locker, bạn có thể khóa ứng dụng bằng cách nhấp vào biểu tượng Tam giác bên cạnh tên người dùng của bạn. Sau đó, chọn Khóa tài khoản của bạn.

Bạn cũng có thể truy cập Cài đặt. Trong tab Tài khoản, bạn có thể thấy tùy chọn Khóa tài khoản trong hồ sơ của mình.

Để mở khóa Locker, hãy nhập Master Password của bạn.

Xem thêm về Master Password

 
Cập nhật lần cuối Sep 15, 2022
Bài viết này không giúp ích?
Liên hệ để được hỗ trợ thêm