Làm quen với Locker trên thiết bị di động
Các bài viết trong phần này
📱
Làm quen với Locker trên thiết bị di động

Lưu, đồng bộ hóa và tự động điền mật khẩu với Locker trên thiết bị di động của bạn.

Locker có sẵn trên cả thiết bị iOS và Android. Để bắt đầu, hãy chọn thiết bị bạn đang sử dụng.

💽
iOS

Nhập dữ liệu

Nhập mật khẩu đã lưu của bạn trong trình duyệt web hoặc trong trình quản lý mật khẩu khác vào ứng dụng Locker để thuận tiện hơn. Tham khảo hướng dẫn của chúng tôi để giúp nhập dữ liệu của bạn từ:

Thêm, chỉnh sửa và xóa các mục

Khi bạn đăng nhập vào Locker trên thiết bị Android của mình, bạn sẽ đến tab Tất cả. Tại đây, bạn có thể xem tất cả các mục trong kho tiền của mình, bao gồm mật khẩu, ghi chú, thẻ tín dụng và danh tính.

Các mục cũng được sắp xếp theo loại trong tab Kho.

Để thêm mục đầu tiên của bạn vào kho, hãy chọn biểu tượng dấu cộng > nhấp vào loại mục bạn muốn thêm. Sau đó, nhập thông tin chi tiết và nhấp vào Lưu.

Để chỉnh sửa một mục, hãy chọn nó và chạm vào Chỉnh sửa, sau đó Lưu.

Để xóa một mục, hãy chọn mục đó và nhấn Đưa vào Thùng rác.

Xem thêm về kho và mục

Thiết lập Tự động điền

Để bật Tự động điền bằng Locker, hãy làm theo hướng dẫn này.

  1. Đi tới ứng dụng “Cài đặt” trên iOS
  1. Chọn "Mật khẩu"
  1. Nhấn vào “Tự động điền mật khẩu”
  1. Bật Tự động điền
  1. Chọn “Locker”

Bây giờ hãy truy cập trang web bạn đã lưu thông tin đăng nhập và Locker sẽ tự động điền thông tin chi tiết cho bạn.

Xem thêm về Tự động điền

Khóa và mở khóa

Khi hoàn tất việc sử dụng Locker, bạn có thể khóa ứng dụng bằng cách nhấn nút Khóa trong trang Tùy chọn hoặc kéo sang phải.

Bạn cũng có thể chọn Cài đặt. Trong tab Tài khoản, bạn có thể thấy tùy chọn Khóa tài khoản trong hồ sơ của mình.

Để mở khóa Locker, hãy nhập Master Password của bạn hoặc sử dụng sinh trắc học.

💽
Android

Nhập dữ liệu

Nhập thông tin đăng nhập đã lưu của bạn trong trình duyệt web hoặc trong trình quản lý mật khẩu khác vào ứng dụng Locker dành cho thiết bị di động để thuận tiện hơn. Tham khảo hướng dẫn nhập của chúng tôi để giúp nhập dữ liệu của bạn từ:

Thêm, chỉnh sửa và xóa các mục

Khi bạn đăng nhập vào Locker trên thiết bị Android của mình, bạn sẽ đến tab Tất cả. Tại đây, bạn có thể xem tất cả các mục trong kho tiền của mình, bao gồm mật khẩu, ghi chú, thẻ và danh tính.

Các mục cũng được sắp xếp theo loại trong tab Kho.

Để thêm mục đầu tiên của bạn vào kho, hãy chọn biểu tượng dấu cộng > nhấp vào loại mục bạn muốn thêm. Sau đó, nhập thông tin chi tiết và nhấp vào Lưu.

Để chỉnh sửa một mục, hãy chọn nó và chạm vào Chỉnh sửa, sau đó Lưu.

Để xóa một mục, hãy chọn mục đó và nhấn Đưa vào Thùng rác.

Xem thêm về kho và mục

Thiết lập Tự động điền

Để bật Tự động điền bằng Locker, hãy làm theo hướng dẫn này.

  1. Mở Locker > Tùy chọn > Dịch vụ tự động điền
  1. Chọn Android Autofill.
  1. Chọn Locker.
  1. Xác nhận rằng bạn tin cậy Locker bằng cách nhấp vào OK trong cửa sổ bật lên.

Bây giờ hãy truy cập trang web bạn đã lưu thông tin đăng nhập và Locker sẽ tự động điền thông tin chi tiết cho bạn.

Xem thêm về Tự động điền

Khóa và mở khóa

Khi hoàn tất việc sử dụng Locker, bạn có thể khóa ứng dụng bằng cách nhấn nút Khóa trong trang Tùy chọn hoặc kéo sang phải.

Bạn cũng có thể chọn Cài đặt. Trong tab Tài khoản, bạn có thể thấy tùy chọn Khóa tài khoản trong hồ sơ của mình.

Để mở khóa Locker, hãy nhập Master Password của bạn hoặc sử dụng sinh trắc học.

Cập nhật lần cuối Apr 8, 2022
Bài viết này không giúp ích?
Liên hệ để được hỗ trợ thêm