Làm quen với Locker Web Vault
💻
Làm quen với Locker Web Vault

Tìm hiểu cách thêm, lưu và điền mật khẩu, thẻ tín dụng, ghi chú, v.v. với Locker Web Vault trên các trình duyệt khác nhau.

Nhập dữ liệu

Nếu bạn đã lưu thông tin đăng nhập trong trình duyệt web hoặc trong các trình quản lý mật khẩu khác, bạn có thể chuyển dữ liệu trực tiếp sang Locker. Tham khảo hướng dẫn Nhập của chúng tôi để giúp nhập dữ liệu của bạn từ:

Thêm, chỉnh sửa và xóa mục

Khi bạn đăng nhập vào Locker trên Web Vault, bạn sẽ được chuyển đến mục Kho dữ liệu. Tại đây, bạn có thể duyệt qua tất cả các mục trong Vault của mình, bao gồm mật khẩu, ghi chú, thẻ và danh tính. Các mục được sắp xếp theo từng danh mục.

  • Để thêm mục đầu tiên của bạn, hãy chọn Thêm mới > bấm vào loại mục bạn muốn thêm. Sau đó nhập chi tiết và nhấp vào Thêm.
  • Để chỉnh sửa một mục, di chuột tới mục bạn muốn chỉnh sửa, kích vào menu dấu 3 chấm và chọn Chỉnh sửa
  • Để xóa một mục, di chuộc tới mục bạn muốn xóa, kích vào menu dấu 3 chấm và chọn Xóa. Hoặc bạn có thể chọn Chỉnh sửa, và kích vào biểu tượng thùng rác ở màn chỉnh sửa.

Thiết lập 2FA cho các tài khoản

[article]

Tự động điền

[article]

Tìm hiểu các tính năng bổ trợ khác

Tìm hiểu thêm về các tính năng bổ sung khác của Locker (link)

Khóa và mở khóa

Khi sử dụng Locker xong, bạn có thể khóa ứng dụng bằng cách nhấp vào nút tam giác bên cạnh tên người dùng của mình. Sau đó, chọn Khóa tài khoản.

Để mở khóa, nhập lại Master Password.

 
Cập nhật lần cuối Jun 21, 2023
Bài viết này không giúp ích?
Liên hệ để được hỗ trợ thêm