Lưu trữ thông tin cá nhân trong Locker có an toàn hay không?
Nội dung bài viết
Các bài viết trong phần này
Lưu trữ thông tin cá nhân trong Locker có an toàn hay không?

Có! Với việc sử dụng mã hóa tiên tiến và kiến trúc zero-knowledge, Locker là một kho dữ liệu vô cùng an toàn để lưu trữ các thông tin nhạy cảm như thông tin cá nhân, mật khẩu, thẻ thanh toán, ví tiền điện tử, v.v. Không ai có thể truy cập vào kho dữ liệu của bạn, kể cả đội ngũ phát triển Locker.

Đọc thêm về công nghệ bảo mật của Locker tại đây.

 
Cập nhật lần cuối Jul 5, 2022
Bài viết này không giúp ích?
Liên hệ để được hỗ trợ thêm