Master Password là gì?
Các bài viết trong phần này
Master Password là gì?

Master Password là chìa khóa chính mở kho dữ liệu của bạn. Tất cả dữ liệu bạn lưu trữ trong Locker đều được mã hóa bằng mã hóa PBKDF2 và AES-256 bit mà chỉ Master Password của bạn mới có thể giải mã.

Khi bạn nhập Master Password, Locker sẽ giải mã dữ liệu của bạn trên thiết bị hiện tại và cấp cho bạn quyền truy cập vào kho. Khi bạn khóa kho dữ liệu hoặc đăng xuất khỏi Locker, dữ liệu của bạn sẽ được mã hóa lại.

Với kiến trúc Zero-knowledge, không ai, kể cả đội ngũ phát triển Locker, có thể xem, chỉnh sửa hay quản lý Master Password của bạn.

Đọc thêm về Master Password tại đây.

Cập nhật lần cuối Jul 5, 2022
Bài viết này không giúp ích?
Liên hệ để được hỗ trợ thêm