Nhập dữ liệu từ LastPass
Các bài viết trong phần này
🌛
Nhập dữ liệu từ LastPass

Hướng dẫn chi tiết chuyển dữ liệu từ trình quản lý mật khẩu LastPass sang Locker.

Xuất dữ liệu từ LastPass

Bạn có thể xuất dữ liệu từ LastPass qua kho mật khẩu trên website hoặc trình duyệt.

💻
Web Vault
 1. Trong kho dữ liệu của LastPass trên website, chọn Advanced Options từ thanh bên trái.
 1. Cửa sổ Manage Your Vault sẽ xuất hiện, chọn Export. LastPass sẽ gửi email để xác nhận rằng bạn muốn xuất dữ liệu.
 1. Mở email để xác nhận xuất dữ liệu, sau đó trở lại ứng dụng LastPass để chọn Export một lần nữa.
 1. Trình duyệt của bạn sẽ tự động lưu tệp dưới dạng .csv hoặc hiện trên màn hình dưới dạng .csv. Khi dữ liệu của bạn hiện trên màn hình, highlight, copy, và paste vào một tệp export.csv mới.
📲
Trên tiện ích mở rộng
 1. Mở tiện ích mở rộng LastPass trên trình duyệt của bạn. Nhấp chọn Account OptionsAdvancedExport LastPass CSV File.
 1. Nhập master password của bạn để xác thực rằng bạn muốn xuất mật khẩu.
 1. Trình duyệt của bạn sẽ tự động lưu tệp dưới dạng .csv hoặc hiện trên màn hình dưới dạng .csv. Khi dữ liệu của bạn hiện trên màn hình, highlight, copy, và paste vào một tệp export.csv mới.

Nhập dữ liệu vào Locker

📲
Web Vault

Để nhập dữ liệu vào kho dữ liệu trên website:

 1. Mở Locker trên trình duyệt của bạn.
 1. Chọn Cài đặt > Tùy chọn.
 1. Cuộn xuống phần Nhập dữ liệu.
 1. Chọn định dạng của tệp nhập từ menu thả xuống.
 1. Nhấp vào Choose File để chọn tệp dữ liệu và tải tệp nhập lên thiết bị của bạn hoặc dán nội dung tệp nhập vào phần trống bên dưới.
 1. Nhấp vào Import.

Như vậy, thông tin đăng nhập các tài khoản của bạn đã được nhập thành công từ Google Chrome vào Locker.

📲
Trên thiết bị di động
 1. Mở ứng dụng Locker.
 1. Nhấn vào Menu > Cài đặt > Nhập dữ liệu.
 1. Nhấn vào Chọn định dạng để chọn định dạng phù hợp cho tệp nhập của bạn.
 1. Nhấn Chọn tệp để tải tệp mật khẩu đã lưu vào hệ thống.
 1. Nhấn vào Nhập dữ liệu.
Cập nhật lần cuối Sep 15, 2022
Bài viết này không giúp ích?
Liên hệ để được hỗ trợ thêm