Phiên bản dùng thử hoạt động như thế nào?
Nội dung bài viết
Các bài viết trong phần này
Phiên bản dùng thử hoạt động như thế nào?

Bạn có thể truy cập và sử dụng tất cả các tính năng của gói đăng ký mà bạn lựa chọn trong thời gian dùng thử 14 ngày. Sau 14 ngày, hệ thống sẽ tự động nâng cấp tài khoản của bạn lên gói trả phí mà bạn dùng thử. Bạn có thể hủy đăng ký bất cứ lúc nào trong thời gian dùng thử. Tất cả các tính năng cao cấp đều được giữ nguyên đến hết 14 ngày.

Cập nhật lần cuối Jul 5, 2022
Bài viết này không giúp ích?
Liên hệ để được hỗ trợ thêm