Quản lý thư mục
Các bài viết trong phần này
📂
Quản lý thư mục

Tính năng tổ chức thư mục (folder) giúp bạn sắp xếp các danh mục và quản lý tốt hơn. Bạn có thể đặt các dữ liệu của mình vào các thư mục riêng biệt theo các loại: Mật khẩu, Ghi chú bảo mật, Thẻ và Thông tin cá nhân.

💡
Web Vault

Tạo một Thư mục

 1. Đăng nhập vào Locker trên trình duyệt.
 1. Truy cập kho của bạn bằng cách nhấp vào Kho trên thanh bên.
 1. Nhấp vào + Thêm mới.
 1. Trong menu thả xuống, chọn Thư mục.
Notion image
 1. Nhập tên thư mục.
 1. Nhấp vào Thêm. Bạn có thể xem thư mục của mình bằng cách nhấp vào nút Xem thư mục.

Di chuyển các danh mục vào thư mục

 1. Nhấp vào nút ba chấm trong cột Hành động của một mục.
 1. Từ menu thả xuống, hãy nhấp vào Di chuyển thư mục.
Notion image
 1. Trong hộp Chọn thư mục, nhấp vào Thêm thư mục.
 1. Nhập tên thư mục.
 1. Nhấp vào Thêm. Một thư mục mới sẽ được tạo với mục bạn chọn.
💡
Mẹo: Bạn có thể chọn nhiều mục bằng cách di chuột vào biểu tượng bên cạnh tên mục và đánh dấu vào ô xuất hiện trên màn hình.

Đổi tên Thư mục

 1. Trong Kho, hãy nhấp vào Xem thư mục để xem tất cả các thư mục.
 1. Nhấp chuột phải vào thư mục bạn muốn đổi tên.
 1. Thay đổi tên thư mục.
 1. Nhấp vào Cập nhật.

Xóa một Thư mục

 1. Trong Kho, hãy nhấp vào Xem thư mục để xem tất cả các thư mục.
 1. Nhấp chuột phải vào thư mục bạn muốn xóa.
 1. Chọn Xóa.
Notion image
💡
Lưu ý: Xóa một thư mục sẽ chuyển tất cả các mục trong thư mục đó vào thùng rác.
📲
Thiết bị di động

Tạo một Thư mục

 1. Mở Locker trên thiết bị của bạn.
 1. Nhấn vào Kho > Thư mục.
 1. Nhấn vào biểu tượng Dấu cộng ở góc trên cùng bên phải.
 1. Nhập tên thư mục.
 1. Nhấn vào Tạo.

Di chuyển các mục vào một thư mục

 1. Trên Màn hình chính, hãy nhấn vào mục bạn muốn chuyển vào các thư mục.
 1. Nhấn vào Di chuyển đến thư mục.
 1. Nhấn vào thư mục mong muốn của bạn hoặc tạo một thư mục mới bằng cách nhấn vào Thư mục mới.
 1. Nhấn vào Lưu.
💁‍♂️
Mẹo: Bạn cũng có thể di chuyển các mục vào các thư mục từ màn hình Kho.

Đổi tên Thư mục

 1. Trên màn hình Kho, chạm vào Thư mục.
 1. Nhấn vào nút ba chấm bên cạnh một thư mục.
 1. Nhấn vào Đổi tên.
 1. Nhập tên thư mục mới chưa tồn tại trong vault.
 1. Nhấn vào Lưu.

Xóa một Thư mục

 1. Trên màn hình Kho, nhấp vào Thư mục.
 1. Nhấn vào nút ba chấm bên cạnh một thư mục.
 1. Nhấn vào Xóa.
💬
Tiện ích mở rộng

Tạo một Thư mục

 1. Mở tiện ích mở rộng Locker trên trình duyệt của bạn.
 1. Trên phần Hiện tại hoặc Kho, nhấp vào biểu tượng Dấu cộng để thêm một mục mới.
 1. Trong hộp Chọn thư mục, nhấp vào Thêm thư mục.
 1. Nhập tên thư mục.
 1. Nhấp vào Thêm.

Di chuyển các mục vào một thư mục

 1. Nhấp vào nút Bút chì bên cạnh tên của một danh mục.
 1. Trong hộp Chọn thư mục, chọn Thư mục bạn muốn di chuyển mục vào.
 1. Nhấp vào Cập nhật.
Cập nhật lần cuối Sep 15, 2022
Bài viết này không giúp ích?
Liên hệ để được hỗ trợ thêm