Sử dụng tính năng Sức khỏe mật khẩu
Các bài viết trong phần này
🪕
Sử dụng tính năng Sức khỏe mật khẩu

Sức khỏe mật khẩu là tính năng Premium xác định các mật khẩu yếu, mật khẩu trùng lặp và đề xuất thay đổi để người dùng có thể bảo vệ tài khoản của mình một cách chủ động.

💻
Web Vault

Để sử dụng tính năng này trên web vault, bạn có thể làm theo các bước dưới đây:

 1. Nhấp chọn Bảo mật trên thanh công cụ bên trái màn hình.
 1. Màn hình sẽ hiện ba công cụ chính, bao gồm Tạo mật khẩu mạnh, Sức khỏe mật khẩuCảnh báo lộ dữ liệu.
  1. Nhấp chọn Sức khỏe mật khẩu.

 1. Hệ thống sẽ tự động rà soát các mật khẩu đã lưu trong kho của bạn và hiện kết quả trên màn hình.
  1. Bạn có thể thấy số lượng mật khẩu yếu, mật khẩu đã sử dụng cho nhiều tài khoản, và mật khẩu bị lộ.

 • Nhấp chọn mật khẩu yếu (nếu có): Bạn sẽ thấy danh sách username cùng website mà bạn đang sử dụng mật khẩu yếu. Bên cạnh đó, bạn sẽ thấy mức độ mà Locker đánh giá mật khẩu của bạn.
Notion image
 • Nhấp chọn mật khẩu sử dụng lại (nếu có): Bạn sẽ thấy danh sách username cùng website mà bạn đã sử dụng lại mật khẩu. Bên cạnh đó, bạn có thể thấy số lần bạn đã sử dụng mật khẩu đó cho các tài khoản.
Notion image
 • Nhấp chọn mật khẩu bị lộ (nếu có): Bạn sẽ thấy danh sách username cùng website mà mật khẩu tương ứng bị lộ trong các vụ vi phạm dữ liệu (data breaches). Bạn nên đổi mật khẩu mới để bảo đảm an toàn cho các tài khoản tương ứng.
Notion image
📲
Thiết bị di động
 1. Đăng nhập vào ứng dụng Locker trên điện thoại của bạn.
 1. Nhấp vào Công cụ.
 1. Bấm chọn Mức độ bảo mật của mật khẩu. Hệ thống sẽ tự động rà soát các mật khẩu đã lưu trong kho của bạn và hiện kết quả trên màn hình. Bạn có thể thấy số lượng mật khẩu yếu, mật khẩu đã sử dụng cho nhiều tài khoản, và mật khẩu bị lộ tương tự như trên trình duyệt.
 
Cập nhật lần cuối Sep 15, 2022
Bài viết này không giúp ích?
Liên hệ để được hỗ trợ thêm