Tạo mật khẩu mạnh
🪙
Tạo mật khẩu mạnh

Mật khẩu mạnh là lớp bảo vệ đầu tiên chống lại các cuộc tấn công mạng. Tạo mật khẩu an toàn nhất bằng cách sử dụng trình tạo mật khẩu tích hợp Locker bằng cách làm theo các bước sau:

Trên ứng dụng Web và ứng dụng Máy tính

 1. Nhấp vào Công cụ bảo mật trên thanh bên.
 1. Nhấp vào Tạo mật khẩu mạnh trên danh sách công cụ.
 1. Tùy chỉnh mật khẩu đã tạo với các tùy chọn sau:
 • Kéo thả thanh độ dài để điều chỉnh độ dài mật khẩu (tối đa 64 ký tự)
 • Sử dụng chữ hoa (A-Z)
 • Sử dụng chữ thường (a-z)
 • Sử dụng chữ số (0-9)
 • Sử dụng ký tự đặc biệt (@!$%*)
 • Tránh các ký tự dễ nhầm lẫn
 1. Nhấp vào Sao chép sau khi tạo xong mật khẩu.

Bạn cũng có thể sử dụng Trình tạo mật khẩu có sẵn ở màn tạo mật khẩu mới hoặc Chỉnh sửa mật khẩu.

Trên Thiết bị di động

 1. Mở ứng dụng Locker trên thiết bị iOS hoặc Android của bạn.
 1. Nhấn vào Công cụ > Tạo mật khẩu mạnh.
 1. Tùy chỉnh mật khẩu đã tạo.
 1. Nhấn vào Sử dụng mật khẩu để sao chép vào khay nhớ tạm hoặc Tạo lại để tạo một mật khẩu khác.

Bật Tiện ích mở rộng

 1. Mở tiện ích mở rộng Locker.
 1. Nhấp vào tab Generator.
 1. Tùy chỉnh mật khẩu đã tạo.
 1. Nhấp vào Copy Password hoặc Save with Locker để thêm một mục mới với mật khẩu đã tạo.
Cập nhật lần cuối Jun 22, 2023
Bài viết này không giúp ích?
Liên hệ để được hỗ trợ thêm