Tạo mật khẩu mạnh
Các bài viết trong phần này
🪙
Tạo mật khẩu mạnh

Mật khẩu mạnh là lớp phòng ngự đầu tiên chống lại các cuộc tấn công mạng. Tạo mật khẩu an toàn nhất bằng trình tạo mật khẩu tích hợp trong Locker theo các bước sau:

🖥️
Web Vault
 1. Mở kho lưu trữ web Locker trên trình duyệt của bạn.
 1. Nhấp vào Bảo mật trên thanh bên.
 1. Chọn Tạo mật khẩu mạnh.
 1. Tùy chỉnh mật khẩu đã tạo của bạn với các tùy chọn sau:
   • Trượt để điều chỉnh độ dài mật khẩu (tối đa 64 ký tự)
   • Sử dụng chữ hoa (A-Z)
   • Sử dụng chữ thường (a-z)
   • Sử dụng các chữ số (0-9)
   • Sử dụng các ký hiệu (@! $% *)
   • Tránh các ký tự không rõ ràng
 1. Nhấp vào Sao chép mật khẩu để sử dụng.
📱
Thiết bị di động
 1. Mở app Locker trên thiết bị iOS hoặc Android của bạn.
 1. Nhấn vào Công cụ> Tạo mật khẩu mạnh.
 1. Tùy chỉnh mật khẩu đã tạo.
 1. Nhấn vào Sử dụng mật khẩu để sao chép vào khay nhớ tạm hoặc Tạo lại để tạo mật khẩu khác.
🪙
Tiện ích mở rộng
 1. Mở tiện ích mở rộng Locker.
 1. Nhấp vào Tạo.
 1. Tùy chỉnh mật khẩu đã tạo.
 1. Nhấp vào Sao chép mật khẩu để sử dụng hoặc Lưu với Locker để thêm một mục mới với mật khẩu đã tạo.
Cập nhật lần cuối Sep 15, 2022
Bài viết này không giúp ích?
Liên hệ để được hỗ trợ thêm