Tạo yêu cầu hỗ trợ
Đăng nhập Đăng ký
Locker support Locker support
Kết quả

No results found.

Trang chủ Locker Maily

Locker Maily

Tìm hiểu cách sử dụng dịch vụ Email ẩn danh để bảo vệ danh tính trực tuyến của bạn.

Secure Your Data with Locker

Secure Your Data with Locker: Protect What Matters Most.

Tìm hiểu thêm
Locker Maily

Tìm hiểu cách sử dụng dịch vụ Email ẩn danh để bảo vệ danh tính trực tuyến của bạn.

Maily là gì?

Maily là dịch vụ email riêng tư, cung cấp các tính năng nâng cao bao gồm mã hóa, ẩn danh và bảo vệ dữ liệu. Với Maily, bạn có thể tạo và quản lý nhiều bí danh email khác nhau liên kết với địa chỉ email thật của mình.

Email ẩn danh

Email ẩn danh là một công cụ hữu ích để tự động tạo các địa chỉ email bí mật nhằm giữ địa chỉ email thật của bạn ở chế độ riêng tư.

Email ẩn danh Premium

Email ẩn danh Premium loại bỏ mọi giới hạn của gói Miễn phí và cho phép bạn tận hưởng tối đa quyền riêng tư của email.

Tham gia cộng đồng của chúng tôi