Tạo yêu cầu hỗ trợ
Đăng nhập Đăng ký
Locker support Locker support
Kết quả

No results found.

Trang chủ Locker Secrets Manager

Locker Secrets Manager

Tìm hiểu cách sử dụng Locker để bảo mật, quản lý và truy cập các dữ liệu nhạy cảm cho các ứng dụng và dịch vụ của bạn.

Secure Your Data with Locker

Secure Your Data with Locker: Protect What Matters Most.

Tìm hiểu thêm
Locker Secrets Manager

Tìm hiểu cách sử dụng Locker để bảo mật, quản lý và truy cập các dữ liệu nhạy cảm cho các ứng dụng và dịch vụ của bạn.

Integration

Nhập, xuất và sao lưu dữ liệu của tổ chức bạn.

Workspace Management

Thiết lập một không gian làm việc cho tổ chức của bạn.

Workspace Members

Project Management

Nơi lưu trữ các nhóm thông tin bí mật và quản lý quyền truy cập của các thành viên trong tổ chức của bạn.

Secrets Management

Bộ công cụ giúp bảo mật, quản lý và truy cập các bí mật cũng như thông tin xác thực nhạy cảm.

Billing

Tìm hiểu chính sách giá cả và thanh toán của trình quản lý Locker.

Installation docs

Cài đặt hoặc cập nhật lên phiên bản mới nhất của Locker Secrets.

Deployments guides

Tài liệu hướng dẫn chi tiết về cách triển khai cho Locker Secrets Manager.

Developer tools

Bắt đầu và chạy với SDKs, khóa API và các công cụ tích hợp.

Python

Usages

.Net

Usages

NodeJS

Usages

Java

Usages

Tham gia cộng đồng của chúng tôi