Tạo yêu cầu hỗ trợ
Đăng nhập Đăng ký
Locker support Locker support
Kết quả

No results found.

Trang chủ Locker Secrets Manager Integration Nhập dữ liệu vào Locker SM
Vietnamese English
Nhập dữ liệu vào Locker SM

Nhập các tệp secrets từ trình quản lý khác, hoặc từ ứng dụng của bạn vào trình quản lý secrets Locker giúp bạn triển khai việc lưu trữ và bảo mật dữ liệu với Locker nhanh hơn.

 1. Locker hiện chỉ hỗ trợ nhập dữ liệu với định dạng tệp JSON. Lưu trữ secrets của bạn vào một tệp JSON theo mẫu bên dưới. Bạn có thể lưu secrets trong một hoặc nhiều dự án tùy theo mục đích sử dụng của mình.
  1. {
    "projects": [
     {
      "name": "project_1",
      "description": "",
      "secrets": [
       {
        "description": null,
        "key": "key_1_1",
        "value": "value_1_1"
       },
       {
        "description": null,
        "key": "key_1_2",
        "value": "value_1_2"
       },
       {
        "description": null,
        "key": "key_1_3",
        "value": "value_1_3"
       }
      ],
      "environments": []
     },
     {
      "name": "project_2",
      "description": "",
      "secrets": [
       {
        "description": null,
        "key": "key_2_1",
        "value": "value_2_1"
       },
       {
        "description": null,
        "key": "key_2_2",
        "value": "value_2_2"
       }
      ],
      "environments": []
     }
    ]
   }
 1. Mở một không gian làm việc bạn muốn nhập dữ liệu > kích nút Settings ở thanh điều hướng bên trái.
Notion image
 1. Ở màn Settings, kích nút Import/Export.
Notion image
 1. Kích nút Import.
Notion image
 1. Ở màn nhập dữ liệu, kích nút Choose file để tải lên tệp Json.
  1. Notion image
 1. Kích nút Next để nhập dữ liệu từ tệp vào Locker.
  1. Notion image

Dự án mới với các secrets sẽ được tạo ra và xuất hiện ở danh sách dự án. Kích mở 1 dự án đó để xem các secrets đã được nhập vào Locker.

 
Trang này có hữu ích với bạn??
Không
Tham gia cộng đồng của chúng tôi