Tạo yêu cầu hỗ trợ
Đăng nhập Đăng ký
Locker support Locker support
Kết quả

No results found.

Trang chủ Locker Secrets Manager Developer tools Secrets - SDK NodeJS Development
Vietnamese English
Development

Cài đặt các gói cần thiết:

npm install

Chạy tests

Create a .env file with required access keys (refer to .env.example)

Để chạy tất cả tests, sử dụng:

npm test

Để chạy một số test nhất định, hãy cập nhật mocharc.js:

ignore: [
  // './tests/index.spec.ts', // Comment the file you want to test
  './tests/sync.spec.ts',
  './tests/invalid.spec.ts',
  './tests/readonly.spec.ts'
]
Trang này có hữu ích với bạn??
Không
Tham gia cộng đồng của chúng tôi