Tạo yêu cầu hỗ trợ
Đăng nhập Đăng ký
Locker support Locker support
Kết quả

No results found.

Trang chủ Locker Secrets Manager Developer tools Secrets - SDK NodeJS Usages Retrieve an environment
Vietnamese English
Retrieve an environment

Để lấy một môi trường theo tên, sử dụng .get_environment()

prod_env = locker.get_environment("prod")
print(prod_env.name, prod_env.external_url)
 
Trang này có hữu ích với bạn??
Không
Tham gia cộng đồng của chúng tôi