Tạo yêu cầu hỗ trợ
Đăng nhập Đăng ký
Locker support Locker support
Kết quả

No results found.

Trang chủ Locker Secrets Manager Get Started Workspace Management Workspace Members Quản lý thành viên trong không gian làm việc (bản Cloud)
Vietnamese English
Quản lý thành viên trong không gian làm việc (bản Cloud)

Với một tài khoản Cloud của trình quản lý secrets Locker, bạn có thể tạo một không gian làm việc của mình và mời các người dùng Locker khác vào không gian làm việc này. Điều này giúp bạn và đội của mình hợp tác hiệu quả trong quá trình phát triển phần mềm.

Mời thành viên vào không gian làm việc

  1. Mở không gian làm việc bạn muốn mời thành viên bằng cách kích vào Hồ sơ cá nhân > Workspace > chọn một không gian làm việc.
📌
Lưu ý: Bạn chỉ có thể mời thành viên vào không gian làm việc do bạn tạo.
  1. Ở thanh điều hướng bên trái > mở Settings > mở trang Members > kích nút New member.
Notion image
  1. Nhập email của thành viên mới. Bạn có thể thêm nhiều thành viên cùng lúc.
Notion image
  1. Kích vào nút Invite. Thành viên mới sẽ nhận được một email thông báo và được thêm trực tiếp vào không gian làm việc của bạn.

Xem danh sách thành viên

Danh sách thành viên đã được thêm vào không gian làm việc của bạn sẽ hiện ở màn Members. Bạn có thể xem thông tin và địa chỉ email của họ cùng với các thông tin khác.

Notion image

Xóa thành viên khỏi không gian làm việc

  1. Để xóa thành viên, truy cập màn Members như trên.
  1. Bấm vào biểu tượng Thùng rác tương ứng với thành viên muốn xóa.
Notion image
  1. Ở cửa sổ bật lên xuất hiện, kích vào nút Delete để xác nhận.
 
Trang này có hữu ích với bạn??
Không
Tham gia cộng đồng của chúng tôi