Tạo yêu cầu hỗ trợ
Đăng nhập Đăng ký
Locker support Locker support
Kết quả

No results found.

Trang chủ Locker Secrets Manager Integration Cài đặt dịch vụ Email SMTP
Vietnamese English
Cài đặt dịch vụ Email SMTP

Ở bản self-hosted, quản trị viên của một không gian làm việc có thể thiết lập dịch vụ Email SMTP để tự động gửi các thông báo qua email tới người dùng trong không gian làm việc.

Thiết lập Email SMTP

Nhà cung cấp SMTP (Giao thức truyền tải thư điện tử) là một dịch vụ hoặc máy chủ cho phép người dùng gửi email đi. Khi tích hợp với một dịch vụ Email SMTP, máy chủ Locker self-hosted của bạn sẽ có khả năng gửi các email hệ thống tới người dùng.

 1. Đăng nhập vào tài khoản của bạn và mở trang Settings của không gian làm việc > kích mở màn Email Settings.
Notion image
 1. Chọn một nhà cung cấp email từ danh sách. Locker hiện hỗ trợ SendGrids và các nhà cung cấp chuẩn SMTP.
Notion image
 1. Nhập địa chỉ From Email - địa chỉ mặc định mà các email sẽ được gửi đi, và tên (From Name) cho địa chỉ email đó nếu muốn.
Notion image
 1. Điền vào các trường thông tin được lấy từ nhà cung cấp SMTP của bạn.

SendGrid

Nhập Khóa API lấy từ tài khoản SendGrid của bạn. Xem cách lấy Khóa API.

Notion image

Nhà cung cấp chuẩn SMTP

 • Chọn một nhà cung cấp từ danh sách các nhà cung cấp chuẩn SMTP. Host và Port phổ biến nhất của nhà cung cấp này sẽ được tự động điền.
Notion image
 • Nhập Username, Password lấy được từ trang của nhà cung cấp.
Notion image
 1. Sau khi đã điền đủ thông tin được yêu cầu, kích nút Save để lưu cài đặt SMTP.

Gửi email thử nghiệm

Bây giờ bạn có thể gửi một email thử nghiệm để đảm bảo đã thiết lập đúng.

 1. Kích nút Send test email.
Notion image
 1. Ở cửa sổ bật lên xuất hiện, nhập địa chỉ email mà bạn muốn gửi email thử nghiệm > kích nút Send.
Notion image
 1. Nếu email thử nghiệm được gửi tới địa chỉ trên, bạn có thể yên tâm rằng thiết lập SMTP của bạn đã sẵn sàng để gửi email. Nếu không, bạn cần kiểm tra lại thiết lập của mình, hoặc kiểm tra tài khoản của bạn ở phía nhà cung cấp SMTP.

Xóa thiết lập email

Nếu bạn muốn dừng gửi email hệ thống bằng dịch vụ SMTP, bạn có thể đổi sang nhà cung cấp khác hoặc xóa thiết lập email.

 1. Kích nút Reset ở dưới cùng của màn SMTP Settings.
  1. Notion image
 1. Ở cửa sổ bật lên xuất hiện, kích nút Reset để xác nhận. Bây giờ bạn và người dùng trong không gian làm việc của bạn sẽ ngừng nhận được các email thông báo.
Notion image

Trang này có hữu ích với bạn??
Không
Tham gia cộng đồng của chúng tôi