Tạo yêu cầu hỗ trợ
Đăng nhập Đăng ký
Locker support Locker support
Kết quả

No results found.

Trang chủ Locker Secrets Manager Secrets Management Thêm và quản lý secrets
Vietnamese English
Thêm và quản lý secrets

Secrets là những thông tin nhạy cảm, bao gồm mật khẩu, khóa API, thông tin xác thực cơ sở dữ liệu hoặc bất kỳ dữ liệu bảo mật nào được sử dụng để truy cập và bảo vệ các nguồn tài nguyên trong một dự án phần mềm.

Bạn có thể tạo, quản lý và truy cập vào các dữ liệu này từ trang quản lý.

📌
Lưu ý: Một secret thuộc về một dự án duy nhất trong một không gian làm việc.

Tạo mới một secret

 1. Đăng nhập vào tài khoản trình quản lý secrets Locker của bạn, mở một không gian làm việc và dự án mà bạn muốn thêm secret. Bạn sẽ được điều hướng tới màn Secrets.
 1. Kích nút New Secret ở phía trên bên phải màn hình.
Notion image
 1. Nhập khóa và giá trị của secret muốn tạo. Bạn có thể thêm mô tả nếu muốn.
Notion image
 1. Chọn một môi trường mà secret sẽ được triển khai. Bạn có thể chọn một môi trường có sẵn, hoặc tạo một môi trường mới.
  1. Giá trị mặc định của môi trường là All (*), có nghĩa là secret được tao sẽ được triển trai trên tất cả các môi trường trong dự án của bạn.

   📌
   Lưu ý: Bạn không thể tạo hai hoặc nhiều hơn hai secret có khóa trùng nhau trên cùng một môi trường. Khóa của mỗi secret phải là duy nhất trên một môi trường.
 1. Kích nút Create. Bạn sẽ thế secret mới được tạo và xuất hiện ở danh sách.
Notion image

Sửa một secret

Để sửa một secrets, đi tới màn Secrets.

 1. Kích vào biểu tượng Bút chì tương ứng với secret bạn muốn chỉnh sửa.
Notion image
 1. Sửa các trường khóa, giá trị, mô tả hoặc môi trường của secret theo ý muốn.
 1. Kích nút Save để lưu lại thay đổi.

Xóa một secret

Để xóa một secret, đi tới màn Secrets.

 1. Kích vào biểu tượng Thùng rác tương ứng với secret bạn muốn xóa.
Notion image
 1. Ở cửa sổ bật lên xuất hiện, kích vào nút Confirm để xóa secret.
 1. Secret sẽ được xóa vĩnh viễn.
 
Trang này có hữu ích với bạn??
Không
Tham gia cộng đồng của chúng tôi