Tạo yêu cầu hỗ trợ
Đăng nhập Đăng ký
Locker support Locker support
Kết quả

No results found.

Trang chủ Locker Secrets Manager Developer tools Secrets - SDK Python Yêu cầu & Cài đặt
Vietnamese English
Yêu cầu & Cài đặt

Yêu cầu

  • Python 3.6+

Cài đặt

Cài đặt từ PyPi:

pip install --upgrade lockerpm

Cài đặt từ mã nguồn:

python setup.py install
Trang này có hữu ích với bạn??
Không
Tham gia cộng đồng của chúng tôi