Tạo yêu cầu hỗ trợ
Đăng nhập Đăng ký
Locker support Locker support
Kết quả

No results found.

Trang chủ Locker Secrets Manager Trình quản lý secrets Locker là gì?
Vietnamese English
Trình quản lý secrets Locker là gì?

Trình quản lý secrets Locker là gì?

Trình quản lý secrets Locker đơn giản hoá việc lưu trữ và quản lý các dữ liệu phục vụ vòng đời phát triển phần mềm (gọi là secrets) như SSH key, API key, mật khẩu cơ sở dữ liệu... Nhà phát triển có thể truy cập secrets thông qua CLI và SDK lập trình được tích hợp vào mã nguồn của dự án.

Locker cung cấp các giải pháp dễ sử dụng nhưng toàn diện để mã hóa các dữ liệu bí mật của bạn, kiểm tra việc sử dụng và thu hồi chúng bất cứ lúc nào cần thiết.

Tạo một tài khoản mới

Để bắt đầu với Locker, chỉ cần đi tới trang Đăng ký, tạo một tài khoản cùng với một Mật khẩu chính để truy cập vào trang quản lý dữ liệu của riêng bạn.

💡
Lưu ý: Nếu bạn đã đăng ký một tài khoản CyStack, bạn có thể truy cập tất cả các dịch vụ có sẵn tại CyStack (bao gồm Locker) bằng tài khoản đó. Xem dịch vụ của chúng tôi ở đây.

Bạn cũng có thể đăng ký cho trình quản lý Locker bằng tài khoản Apple, tài khoản Google, tài khoản Github hoặc tài khoản Facebook.

Khám phá các tính năng cơ bản

Lưu trữ và bảo mật dữ liệu bí mật

Thêm mật khẩu, khóa API, mã thông báo, chứng chỉ, v.v. vào Locker và giữ chúng an toàn bằng cách mã hóa tất cả khi lưu trữ và truyền tải.

Truy cập dữ liệu bí mật và kiểm tra nhật ký truy cập

Tạo khóa truy cập để có quyền truy cập vào bí mật của bạn với Locker CLI hoặc Locker SDK. Quản lý việc sử dụng chúng ngay từ Bảng điều khiển của bạn, và tái tạo hoặc vô hiệu hóa các khóa khi cần.

Làm việc với các thành viên trong một không gian chung

Thêm người dùng Locker khác vào không gian làm việc của bạn, hoặc tham gia một không gian để dễ dàng cộng tác và quản lý.

Và còn nhiều tính năng khác đang chờ bạn trải nghiệm.

Tìm hiểu thêm về Công cụ phát triển Locker

 
Trang này có hữu ích với bạn??
Không
Tham gia cộng đồng của chúng tôi