Tạo yêu cầu hỗ trợ
Đăng nhập Đăng ký
Locker support Locker support
Kết quả

No results found.

Trang chủ Locker Secrets Manager Get Started Workspace Management Workspace Members Quản lý thành viên trong không gian làm việc (bản Self-hosted)
Vietnamese English
Quản lý thành viên trong không gian làm việc (bản Self-hosted)

Ở bản Self-hosted, bạn có thể tạo tài khoản cho thành viên trong tổ chức của mình và cho phép họ truy cập không gian làm việc của bạn. Điều này cho phép đội của bạn hợp tác hiệu quả trong quy trình phát triển phần mềm.

📌
Lưu ý: Chỉ quản trị viên của không gian làm việc có thể tạo tài khoản cho thành viên mới.

Tạo tài khoản thành viên mới

Tạo tài khoản

 1. Đăng nhập vào tài khoản của bạn, kích vào nút Settings ở thanh điều hướng bên trái.
 1. Mở trang Members > kích vào nút New member.
Notion image
 1. Nhập email của thành viên mới. Bạn có thể nhập nhiều email cùng lúc.
Notion image
 1. Kích nút Create.
 1. Tài khoản thành viên mới sẽ được hiển thị ở danh sách như hình dưới, bao gồm email và mật khẩu tài khoản.
📌
Lưu ý: Thông tin tài khoản chỉ được hiển thị một lần duy nhất.
Notion image
 1. Sao chép hoặc tài xuống thông tin tài khoản và chia sẻ cho thành viên mà bạn muốn.
📌
Lưu ý: Trong trường hợp bạn đã thiết lập dịch vụ gửi email SMTP trước đó cho không gian làm việc, thành viên mới sẽ nhận được lời mời qua email của họ, vì vậy bạn có thể không cần gửi thông tin tài khoản cho họ. Tuy nhiên, bạn có thể vẫn tải xuống thông tin tài khoản để đề phòng việc SMTP gặp lỗi gửi email.

Truy cập bằng tài khoản thành viên

Từ một email mời

Nếu bạn đã thiết lập dịch vụ gửi mail SMTP, thành viên của bạn sẽ nhận được lời mời qua địa chỉ email. Dưới đây hướng dẫn cách thành viên truy cập một tài khoản thành viên qua email.

 1. Mở email mời.
Notion image
 1. Kích vào nút Log in. Bạn sẽ được điều hướng tới màn Thiết lập tài khoản.
Notion image
 1. Tạo tên cho tài khoản, sau đó tạo một mật khẩu mới cho tài khoản.
 1. Kích nút Update. Bây giờ tài khoản thành viên đã có thể được dùng để truy cập không gian làm việc của bạn.

Truy cập bằng email và mật khẩu đã được tạo

Khi tạo một tài khoản thành viên mới, một mật khẩu tạm thời cũng được tạo cho tài khoản này. Bạn có thể gửi email và mật khẩu cho người dùng của bạn để họ đăng nhập bằng các thông tin này.

Notion image
 1. Sau khi đăng nhập, thành viên sẽ được điều hướng sang màn Thiết lập tài khoản.
Notion image
 1. Tạo tên cho tài khoản, sau đó tạo một mật khẩu mới cho tài khoản.
 1. Kích nút Update. Bây giờ tài khoản thành viên đã có thể được dùng để truy cập không gian làm việc của bạn.

Xem danh sách thành viên

Danh sách thành viên đã được tạo sẽ hiển thị ở màn Members. Bạn có thể xem email của thành viên và các thông tin khác.

Notion image

Cột Status hiển thị trạng thái của các tài khoản thành viên.

 • Created: Thành viên của bạn chưa đăng nhập và tài khoản.
 • Accessed: Tài khoản đã được đăng nhập và sử dụng để truy cập vào không gian làm việc.

Với thành viên nào chưa truy cập vào tài khoản, bạn có thể mời lại họ qua email bằng cách kích vào nút Mời lại - Reinvite.

Notion image

Xóa tài khoản thành viên

Xóa một tài khoản thành viên có nghĩa là xóa hẳn thành viên này ra khỏi không gian làm việc của bạn. Các dự án được tại bởi thành viên đó vẫn tồn tại nếu như bạn hoặc một người dùng khác cũng là thành viên của dự án.

 1. Đi tới trang Members như bên trên.
 1. Kích vào nút Thùng rác tương ứng với thành viên bạn muốn xóa.
Notion image
 1. Trên cửa sổ bật lên xuất hiện, kích vào nút Delete để xác nhận.
 
Trang này có hữu ích với bạn??
Không
Tham gia cộng đồng của chúng tôi