Tạo yêu cầu hỗ trợ
Đăng nhập Đăng ký
Locker support Locker support
Kết quả

No results found.

Trang chủ Locker Secrets Manager Get Started Workspace Management Xem nhật ký truy cập trong không gian làm việc
Vietnamese English
Xem nhật ký truy cập trong không gian làm việc

Locker cho phép bạn kiểm tra nhật ký truy cập của bất kỳ dự án nào trong không gian làm việc của bạn để quản lý việc sử dụng secrets của các thành viên. Thực hiện theo các hướng dẫn bên dưới để xem tất cả các sự kiện trong không gian làm việc của bạn.

📌
Lưu ý: Chỉ Quản trị viên của không gian làm việc mới có thể xem Nhật ký sự kiện của không gian làm việc. Nhật ký sự kiện hiển thị các sự kiện của tất cả các dự án mà Quản trị viên là thành viên.
  1. Mở không gian làm việc mà bạn muốn xem nhật ký, kích nút Event ở thanh điều hướng bên trái.
Notion image
  1. Bạn sẽ thấy một danh sách các sự kiện trong không gian làm việc của bạn được sắp xếp theo lần cuối truy cập. Các thông tin được hiển thị bao gồm:
  • Access Key ID: Định danh của khóa truy cập được sử dụng trên Locker CLI hoặc Locker SDKs.
  • Project Name: Tên của dự án đã được truy cập bởi khóa truy cập bất kỳ.
  • IP Address: Địa chỉ IP nơi mà khóa truy cập được sử dụng.
  • Access Type: Quyền truy cập của các khóa truy cập, là quyền Đọc hoặc Viết.
  • Access Time: Thời gian mà khóa truy cập được sử dụng.
  • Location: Vị trí địa lý mà khóa truy cập được sử dụng.
  • Client: Ứng dụng gửi yêu cầu tới máy chủ trình quản lý secrets Locker.
  1. Bạn cũng có thể lọc kết quả theo dự án, loại quyền truy cập hoặc client để xem nhật ký truy cập tương ứng.
Notion image
 
Trang này có hữu ích với bạn??
Không
Tham gia cộng đồng của chúng tôi