Tạo yêu cầu hỗ trợ
Đăng nhập Đăng ký
Locker support Locker support
Kết quả

No results found.

Trang chủ Locker Secrets Manager Developer tools Secrets - SDK Python Phát triển
Vietnamese English
Phát triển

Đầu tiên, cài đặt cho mục đích phát triển.

pip install -r requirements-dev.txt

Chạy tests

Kiểm tra bằng cách sử dụng tox. Chúng tôi kiểm tra với các phiên bản sau:

  • 3.6
  • 3.7
  • 3.8
  • 3.9
  • 3.10

Để chạy tất cả các bài kiểm tra đối với tất cả các phiên bản:

tox

Chạy tất cả các bài kiểm tra cho một phiên bản Python cụ thể:

tox -e py3.10

Chạy tất cả các bài kiểm tra trong một tệp duy nhất:

tox -e py3.10 -- tests/test_util.py
Trang này có hữu ích với bạn??
Không
Tham gia cộng đồng của chúng tôi