Tạo yêu cầu hỗ trợ
Đăng nhập Đăng ký
Locker support Locker support
Kết quả

No results found.

Trang chủ Locker Secrets Manager Get Started Project Management Tạo, sửa và xóa dự án trong không gian làm việc
Vietnamese English
Tạo, sửa và xóa dự án trong không gian làm việc

Một dự án đại diện cho một tập hợp các secrets và môi trường được lưu trữ cùng nhau một cách hợp lý và được bảo mật bên trong trình quản lý secrets Locker. Các tập hợp này có thể được truy cập bởi các thành viên trong nhóm phát triển của bạn.

📌
Lưu ý: Một không gian làm việc có thể chứa nhiều dự án.

Tạo một dự án

Đăng nhập vào tài khoản Locker và truy cập vào không gian làm việc mà bạn muốn tạo dự án mới. Nếu bạn sử dụng phiên bản self-hosted, bạn chỉ có thể truy cập một không gian làm việc.

  1. Kích vào nút New Project.
Notion image
  1. Nhập tên cho dự án và thêm mô tả nếu bạn muốn. Sau đó kích vào nút Create.
Notion image

Dự án mới tạo sẽ được hiển thị ở màn dự án.

Notion image

Sửa thông tin một dự án

  1. Kích mở dự án mà bạn muốn sửa thông tin.
  1. Kích nút Project Info ở thanh điều hướng bên trái.
Notion image
  1. Ở màn Project Info, kích nút Edit.
Notion image
  1. Chỉnh sửa tên của dự án hoặc mô tả, sau đó kích nút Save để cập nhật.

Xóa một dự án

  1. Để xóa một dự án, mở dự án bạn muốn xóa > kích mở màn Project Info như bên trên.
  1. Kích nút Delete.
Notion image
  1. Ở cửa sổ bật lên hiện lên, kích nút Delete để xác nhận xóa. Dự án đó và các secrets bên trong sẽ bị xóa vĩnh viễn.
 
Trang này có hữu ích với bạn??
Không
Tham gia cộng đồng của chúng tôi