Tạo yêu cầu hỗ trợ
Đăng nhập Đăng ký
Locker support Locker support
Kết quả

No results found.

Trang chủ Locker Secrets Manager Developer tools Secrets - SDK NodeJS Yêu cầu & Cài đặt
Vietnamese English
Yêu cầu & Cài đặt

Yêu cầu

  • Node 12+

Cài đặt

Cài đặt từ npm:

npm install -S lockerpm

Cài đặt từ yarn:

yarn add lockerpm
Trang này có hữu ích với bạn??
Không
Tham gia cộng đồng của chúng tôi