Tạo yêu cầu hỗ trợ
Đăng nhập Đăng ký
Locker support Locker support
Kết quả

No results found.

Trang chủ Locker Secrets Manager Integration Xuất dữ liệu Locker SM
Vietnamese English
Xuất dữ liệu Locker SM

Xuất dữ liệu từ Lcoker để bảo vệ dữ liệu của bạn khi cần.

  1. Mở một không gian làm việc > kích mở Settings ở thanh điều hướng bên trái.
    1. Notion image
  1. Ở màn Settings, kích nút Import/Export.
    1. Notion image
  1. Ở phần Export, chọn một định dạng tệp (Locker hiện hỗ trợ định dạng Json), sau đó chọn các dự án muốn xuất.
Notion image
📌
Lưu ý: Bạn có thể chọn xuất nhiều dữ liệu cùng lúc, hoặc xuất tất cả dữ liệu.
  1. Kích nút Export. Dự án cùng với các secrets và môi trường bên trong sẽ được xuất.
Trang này có hữu ích với bạn??
Không
Tham gia cộng đồng của chúng tôi