Tạo yêu cầu hỗ trợ
Đăng nhập Đăng ký
Locker support Locker support
Kết quả

No results found.

Trang chủ Locker Secrets Manager Get Started Workspace Management Tạo và quản lý không gian làm việc
Vietnamese English
Tạo và quản lý không gian làm việc

Không gian làm việc là khu vực làm việc trong trình quản lý secrets Locker được xây dựng cho các thành viên của nhóm và tổ chức. Mỗi không gian làm việc đều độc lập với nhau.

💡
Nếu sở hữu tài khoản Locker trực tuyến, bạn có thể tạo và tham gia nhiều không gian làm việc. Trên phiên bản Self-hosted, bất kỳ ai là Quản trị viên cũng chỉ có thể tạo và quản lý một không gian làm việc duy nhất cho các thành viên của tổ chức này.

Tạo không gian làm việc

  1. Đăng nhập vào tài khoản trình quản lý Locker Secrets, nhấp vào menu hồ sơ ở phía trên bên trái màn hình.
  1. Trên menu thả xuống, duyệt đến tùy chọn Không gian làm việc. Danh sách các không gian làm việc đã tạo sẽ xuất hiện.
  1. Nhấp vào nút Không gian làm việc mới.
  1. Trên màn hình Tạo không gian làm việc mới, nhập tên của không gian làm việc mới, sau đó nhấp vào Tạo.
Notion image

Chuyển không gian làm việc

Khi bạn đã tạo hoặc được mời đến các không gian làm việc khác nhau, bạn có thể chuyển sang bất kỳ không gian làm việc nào mà bạn muốn truy cập, bằng cách nhấp vào biểu tượng menu hồ sơ > di chuộ tới mục Không gian làm việc > nhấp chọn một không gian làm việc.

Chỉnh sửa thông tin không gian làm việc

  1. Đi tới không gian làm việc và nhấp vào tab Cài đặt trên thanh điều hướng bên trái. Bạn sẽ được chuyển đến màn hình Thông tin không gian làm việc.
  1. Nhấp vào nút Chỉnh sửa, sau đó chỉnh sửa tên không gian làm việc và thêm mô tả nếu bạn muốn.
Notion image
  1. Nhấp Lưu để lưu thay đổi.
Notion image

Xóa không gian làm việc

  1. Đi tới không gian làm việc và nhấp vào tab Cài đặt trên thanh điều hướng bên trái. Bạn sẽ được chuyển đến màn hình Thông tin không gian làm việc.
  1. Nhấp vào nút Xóa.
  1. Trên cửa sổ bật lên xuất hiện, hãy nhấp vào nút Xóa để xác nhận xóa không gian làm việc của bạn.
💡
Lưu ý: Khi bạn xóa không gian làm việc của mình, tất cả dữ liệu thuộc không gian làm việc đó cũng sẽ bị xóa. Bạn có thể xuất dữ liệu trước khi xóa để giữ lại thông tin secrets và các môi trường.
 
Trang này có hữu ích với bạn??
Không
Tham gia cộng đồng của chúng tôi