Tạo yêu cầu hỗ trợ
Đăng nhập Đăng ký
Locker support Locker support
Kết quả

No results found.

Trang chủ Locker Secrets Manager Developer tools Secrets - SDK Java Yêu cầu & Cài đặt
Vietnamese English
Yêu cầu & Cài đặt

Yêu cầu

  • Java 18 or later

Cài đặt

Cài đặt cho Gradle. [version] là tên phiên bản SDK mà bạn tải.

implementation 'io.locker:lockerpm:[version]'

Cài đặt cho Maven. [version] là tên phiên bản SDK mà bạn tải.

<dependency>
    <groupId>io.locker</groupId>
    <artifactId>lockerpm</artifactId>
    <version>[version]</version>
</dependency>

Cài từ mã nguồn

 
Trang này có hữu ích với bạn??
Không
Tham gia cộng đồng của chúng tôi