Tạo yêu cầu hỗ trợ
Đăng nhập Đăng ký
Locker support Locker support
Kết quả

No results found.

Trang chủ Locker Secrets Manager Developer tools Secrets - SDK Java Development
Vietnamese English
Development

Chạy tests

Yêu cầu:

  • Java ≥ 18

Để chạy tất cả các bài kiểm tra đối với tất cả các phiên bản:

mvn test # Runs unit tests

Chạy tất cả các bài kiểm tra trong một tệp duy nhất:

mvn -Dtest=locker.model.SecretTest test
 
Trang này có hữu ích với bạn??
Không
Tham gia cộng đồng của chúng tôi