Tạo yêu cầu hỗ trợ
Đăng nhập Đăng ký
Locker support Locker support
Kết quả

No results found.

Trang chủ Locker Secrets Manager Get Started Project Management Xem nhật ký truy cập
Vietnamese English
Xem nhật ký truy cập

Nhật ký truy cập hiển thị thông tin về các hành động và sự kiện được thực hiện trên Locker CLI và Locker SDK đối với secrets trong một dự án bằng cách sử dụng khóa truy cập.

📌
Lưu ý: Chỉ Project Admin và Project Regular được phép xem nhật ký truy cập của một dự án.
  1. Mở một dự án bạn muốn xem nhật ký truy cập. Kích mở trang Access Logs từ thanh điều hướng bên trái.
Notion image
  1. Bạn sẽ thấy một danh sách nhật ký truy cập, bao gồm các thông tin được hiển thị như dưới đây:
  • Access Key ID: Định danh của khóa truy cập được sử dụng trên Locker CLI hoặc Locker SDKs.
  • IP Address: Địa chỉ IP nơi mà khóa truy cập được sử dụng.
  • Access Type: Quyền truy cập của các khóa truy cập, là quyền Đọc hoặc Viết.
  • Access Time: Thời gian mà khóa truy cập được sử dụng.
  • Location: Vị trí địa lý mà khóa truy cập được sử dụng.
  • Client: Ứng dụng gửi yêu cầu tới máy chủ trình quản lý secrets Locker.
Notion image
  1. Bạn cũng có thể lọc kết quả theo loại quyền truy cập hoặc client để xem nhật ký truy cập tương ứng.
Trang này có hữu ích với bạn??
Không
Tham gia cộng đồng của chúng tôi