Tạo yêu cầu hỗ trợ
Đăng nhập Đăng ký
Locker support Locker support
Kết quả

No results found.

Trang chủ Locker General Get Started Sao lưu và khôi phục dữ liệu Locker của bạn
Vietnamese English
Sao lưu và khôi phục dữ liệu Locker của bạn

Sao lưu dữ liệu

Dữ liệu của bạn trong Locker được sao lưu thường xuyên trên máy chủ của chúng tôi. Bạn cũng có thể xuất dữ liệu của mình theo cách thủ công để sao lưu phiên bản hiện tại.

Trên ứng dụng Locker Web Vault và Desktop

Chuyển đến tab Cài đặt > Nhập/Xuất > Xuất dữ liệu

Notion image

Chọn xuất sang tệp CSV hoặc tệp Json. Sau đó nhập Master Password để xác nhận xuất.

Trên ứng dụng di động Locker

Chuyển đến tab Tùy chọn > Cài đặt > Xuất dữ liệu

Chọn xuất sang tệp CSV hoặc tệp Json. Sau đó nhập Master Password để xác nhận xuất.

Notion image

Khôi phục dữ liệu

Trên Locker Web app và Ứng dụng máy tính

Để khôi phục một mục đã bị xóa trong vòng 30 ngày, hãy chuyển đến tab Thùng rác > Di chuột qua mục bạn muốn khôi phục > Nhấp vào nút tại cột Hành động.

Notion image

Sau đó chọn Khôi phục.

Trên ứng dụng di động Locker

Chuyển đến tab Kho > Chọn Thùng rác > Chọn mục bạn muốn Khôi phục. Sau đó chọn Khôi phục

Notion image

 
 
Trang này có hữu ích với bạn??
Không
Tham gia cộng đồng của chúng tôi