Tạo yêu cầu hỗ trợ
Đăng nhập Đăng ký
Locker support Locker support
Kết quả

No results found.

Trang chủ Locker General Get Started Xóa tài khoản Locker
Vietnamese English
Xóa tài khoản Locker

Xóa tài khoản Locker của bạn có nghĩa là xóa tất cả dữ liệu của bạn trong Vault và bạn không thể đăng nhập vào tài khoản của mình nữa.

Xuất dữ liệu của bạn

Trước khi xóa tài khoản của mình, bạn có thể muốn xuất dữ liệu Vault của mình.

Trên Web Vault hoặc ứng dụng Máy tính

  • Chuyển đến tab Cài đặt > Nhập và xuất dữ liệu > Xuất dữ liệu

Chọn xuất sang tệp CSV hoặc tệp Json. Sau đó nhập Master Password để xác nhận xuất.

Trên ứng dụng di động Locker

Chuyển đến tab Tùy chọn > Cài đặt > Xuất dữ liệu

Chọn xuất sang tệp CSV hoặc tệp Json. Sau đó nhập Master Password để xác nhận xuất.

Xóa tài khoản của bạn

Khi bạn xóa tài khoản của mình, bạn sẽ mất quyền truy cập vào cả dịch vụ tài khoản Locker và CyStack và chúng tôi sẽ xóa vĩnh viễn dữ liệu cá nhân của bạn. Bạn có thể hủy xóa trong 14 ngày.

Trên Web Vault hoặc ứng dụng Máy tính

  • Chuyển đến tab Cài đặt > Tài khoản
  • Nhấp vào Khu vực nguy hiểm > chọn Xóa tài khoản. Sau đó nhập Master Password để xác nhận xóa tài khoản.
Notion image

Từ bên ngoài Vault của bạn

Trong trường hợp bạn quên Master Password, bạn có thể muốn xóa tài khoản của mình và tạo một tài khoản mới.

  • Truy cập id.locker.io/login, nhập thông tin đăng nhập của bạn (email, mật khẩu) và nhấp vào Đăng nhập
  • Sau đó truy cập id.locker.io, bạn sẽ được điều hướng đến trang Cài đặt tài khoản.
  • Nhấp vào tab Cài đặt tài khoản, nhấp vào Xóa tài khoản và làm theo các bước tiếp theo.
Notion image
  • Ở bước cuối cùng, bạn cần nhập lại mật khẩu tài khoản của mình để xác nhận xóa tài khoản.

Bạn có thể cân nhắc lại không?

Bạn có thể cân nhắc lại trước khi xóa tài khoản Locker của mình không? Nếu bạn đang gặp bất kỳ trải nghiệm không hài lòng nào với Locker, hãy cho chúng tôi biết ý kiến của bạn và giúp giải quyết vấn đề của bạn tại đây.

Phản hồi của bạn rất có ý nghĩa đối với chúng tôi!

 
Trang này có hữu ích với bạn??
Không
Tham gia cộng đồng của chúng tôi