Tạo yêu cầu hỗ trợ
Đăng nhập Đăng ký
Locker support Locker support
Kết quả

No results found.

Trang chủ Locker General Login & Unlock Log in to a Cloud account Unlock your encrypted vault Mở khóa bằng Master Password
Vietnamese English
Mở khóa bằng Master Password

Master Password là chìa khóa giải mã duy nhất để mở tài khoản Locker của bạn. Khi tạo một tài khoản Locker, bạn luôn được yêu cầu tạo Master Password. Bạn cũng có thể đổi Master Password sau đó.

Để mở khóa vào kho dữ liệu của bạn bằng Master Password, trước tiên bạn cần đăng nhập, sau đó nhập Master Password để mở khóa.

Notion image

Nếu bạn sử dụng ứng dụng di động Locker, sau khi mở khóa kho dữ liệu bằng Master Password, bạn có thể cho phép sử dụng phương thức Sinh trắc để truy Locker từ lần tiếp theo thay vì sử dụng Master Password.

Xem cách cho phép Mở khóa bằng Sinh trắc.

 
 
Trang này có hữu ích với bạn??
Không
Tham gia cộng đồng của chúng tôi