Tạo yêu cầu hỗ trợ
Đăng nhập Đăng ký
Locker support Locker support
Kết quả

No results found.

Trang chủ Locker General Login & Unlock Log in to a Self-hosted account Đăng nhập không mật khẩu bằng khóa bảo mật
Vietnamese English
Đăng nhập không mật khẩu bằng khóa bảo mật

Trong Locker, khóa bảo mật có thể được sử dụng để thay thế cho Mật khẩu. Sử dụng một khóa bảo mật để đăng nhập giúp người dùng không cần phải nhớ Mật khẩu, đồng thời cung cấp cho người dùng biện pháp bảo mật mạnh mẽ hơn.

Bật Đăng nhập không mật khẩu

💡
Yêu cầu cài đặt ứng dụng Máy tính Locker để bật đăng nhập không mật khẩu. Tải ứng dụng máy tính phiên bản Self-hosted của bạn.
 1. Đăng nhập vào ứng dụng máy tính Locker bằng Email và Mật khẩu.
 1. Ở thanh điều hướng bên trái, kích vào mục Cài đặt, sau đó chọn mục Bảo mật.
 1. Ở mục Đăng nhập không mật khẩu, kích nút Bật Đăng nhập không mật khẩu.
 1. Bạn sẽ thấy xuất hiện một cửa sổ bật lên yêu cầu nhập Mật khẩu. Nhập lại Mật khẩu của bạn và kích nút Xác nhận.
 1. Bạn sẽ thấy xuất hiện một cửa sổ bật lên, yêu cầu thiết lập Đăng nhập không mật khẩu.
 1. Kết nối thiết bị khóa cứng bảo mật với máy tính bằng cổng USB hoặc BLE, sau đó chọn khóa và kích nút Tiếp tục. (Nếu chưa thấy khóa cứng xuất hiện trên màn hình, có thể kích lại nút Tải lại danh sách).
 1. Quét vân tay, hoặc nhập mã PIN của khóa để xác thực. Lưu ý: Bạn cần thực hiện xác thực khóa hai lần.
 1. Sau khi xác thực thiết bị thành công, bạn sẽ bị đăng xuất ra khỏi tài khoản. Giờ đây, bạn có thể đăng nhập vào tài khoản bằng khóa bào mật thay vì Mật khẩu.

Đăng nhập không mật khẩu bằng khóa bảo mật

💡
Yêu cầu cài đặt ứng dụng Máy tính Locker để đăng nhập không mật khẩu.

Đăng nhập vào Ứng dụng máy tính

 1. Mở ứng dụng máy tính Locker, và kết nối khóa cứng với máy tính bằng cổng USB hoặc BLE.
 1. Trên màn đăng nhập, nhập Email và kích nút Tiếp tục.
 1. Ở danh sách thiết bị, chọn khóa cứng của bạn và kích nút Tiếp tục.
 1. Quét vân tay, hoặc nhập mã PIN của thiết bị để xác thực.
 1. Đăng nhập thành công, bạn sẽ được điều hướng vào tài khoản Locker của mình.

Đăng nhập vào Ứng dụng web

 1. Mở trang đăng nhập của Locker trên trình duyệt, và và kết nối khóa cứng với máy tính bằng cổng USB hoặc BLE.
 1. Trên màn đăng nhập, nhập Email và kích nút Tiếp tục.
 1. Ứng dụng yêu cầu mở ứng dụng máy tính để tiếp tục đăng nhập. Kích nút Mở ứng dụng máy tính.
 1. Trên ứng dụng máy tính và ứng dụng web hiển thị mã OTP 6 số giống nhau, yêu cầu bạn xác nhận để tiếp tục đăng nhập.
 1. Kích nút Xác nhận trên ứng dụng máy tính, sau đó kích nút Xác nhận trên ứng dụng web.
 1. Ứng dụng web hiển thị danh sách thiết bị khóa cứng. Chọn khóa cứng của bạn và kích nút Tiếp tục.
 1. Quét vân tay, hoặc nhập mã PIN của thiết bị để xác thực.
 1. Đăng nhập thành công, bạn sẽ được điều hướng vào tài khoản Locker của mình.

Đăng nhập vào Ứng dụng di động

 1. Trên ứng dụng Locker trên máy tính hoặc trình duyệt web, mở màn Cài đặt > Bảo mật > Đăng nhập không mật khẩu trên di động. Bấm vào nút Quét mã QR.
 1. Mở màn Đăng nhập trên ứng dụng di động Locker.
 1. Nhập Email/Tên người dùng và kích vào nút Tiếp tục.
 1. Màn hình di động sẽ hiển thị một mã OTP 6 số. Nhập mã OTP này vào ứng dụng máy tính và bấm Tiếp tục.
 1. Trên ứng dụng máy tính sẽ hiện một mã QR. Trên điện thoại, bạn nhấn nút Tiếp tục và quét mã QR trên màn hình.
 1. Đăng nhập thành công, bạn sẽ được điều hướng vào tài khoản Locker.
💡
Sau khi đăng nhập thành công, bạn sẽ thấy ứng dụng di động đề nghị sử dụng FaceID/TouchID để đăng nhập từ lần tiếp theo. Hãy bật FaceID/TouchID để đăng nhập nhanh chóng hơn.

Đồng bộ đăng nhập đa nền tảng trên cùng một máy tính

Bật đồng bộ đăng nhập

Khi bật đồng bộ đăng nhập, nếu bạn đăng nhập trên ứng dụng máy tính, tài khoản của bạn sẽ được đăng nhập vào ứng dụng web trên cùng máy tính và ngược lại. Bạn cũng không cần xác thực khóa cứng khi truy cập lại vào tài khoản của mình trên máy tính đó.

Xem hướng dẫn bật đồng bộ đăng nhập đa nền tảng tại đây.

Đăng nhập sau khi bật đồng bộ

Trên ứng dụng máy tính

Mở ứng dụng máy tính và kích vào nút Mở khóa. Bạn sẽ được điều hướng vào tài khoản của mình mà không cần xác thực lại với khóa cứng.

Trên ứng dụng web

 1. Truy cập vào ứng dụng Locker trên trình duyệt.
 1. Ở màn đăng nhập, bạn được yêu cầu xác nhận đăng nhập với ứng dụng máy tính bằng mã OTP ghép đôi. Kích nút Mở ứng dụng máy tính.
 1. Trên ứng dụng máy tính và ứng dụng web hiển thị mã OTP 6 số giống nhau, yêu cầu bạn xác nhận để tiếp tục đăng nhập.
 1. Kích nút Xác nhận trên ứng dụng máy tính, sau đó kích nút Xác nhận trên ứng dụng web.
 1. Xác nhận mã thành công, bạn sẽ được điều hướng vào tài khoản của mình.

Thêm khóa bảo mật dự phòng

Bạn có thể thêm các khóa bảo mật dự phòng để đăng nhập vào Locker trong trường hợp bạn mất khóa chính.

Xem hướng dẫn thêm khóa dự phòng tại đây.

Tắt đăng nhập không mật khẩu

💡
Lưu ý: Nếu bạn là người dùng Doanh nghiệp, và chính sách doanh nghiệp của bạn bắt buộc đăng nhập không mật khẩu, bạn sẽ không thể tắt được thiết lập này.
 1. Đăng nhập vào ứng dụng máy tính Locker.
 1. Ở thanh điều hướng bên trái, kích vào mục Cài đặt, sau đó chọn mục Bảo mật.
 1. Ở mục Đăng nhập không mật khẩu, kích nút Tắt Đăng nhập không mật khẩu.
 1. Bạn sẽ thấy xuất hiện một cửa sổ bật lên, yêu cầu xác thực.
 1. Kết nối một thiết bị khóa cứng với máy tính bằng cổng USB hoặc BLE, sau đó chọn khóa và kích nút Tiếp tục. (Nếu chưa thấy khóa xuất hiện trên màn hình, có thể kích nút Tải lại danh sách).
  1. 💡
   Bạn có thể sử dụng khóa bảo mật chính của bạn, hoặc các khóa dự phòng.
 1. Quét vân tay, hoặc nhập mã PIN của khóa cứng để xác thực.
 1. Bạn sẽ thấy xuất hiện cửa sổ bật lên yêu cầu tạo Mật khẩu mới. Tạo và xác nhận lại mật khẩu, và kích nút Xác nhận.
 1. Tắt đăng nhập không mật khẩu thành công, bạn sẽ được đăng xuất khỏi tài khoản. Giờ bạn có thể đăng nhập lại bằng Mật khẩu.
Trang này có hữu ích với bạn??
Không
Tham gia cộng đồng của chúng tôi