Tạo yêu cầu hỗ trợ
Đăng nhập Đăng ký
Locker support Locker support
Kết quả

No results found.

Trang chủ Locker General Login & Unlock Log in to a Self-hosted account Đăng nhập với passkey
Vietnamese English
Đăng nhập với passkey

Một passkey là một cặp khóa bí mật và công khai, sử dụng sinh trắc họ hoặc mã PIN thiết bị của bạn để xác thực danh tính của bạn đến hệ thống Locker. Passkey được lưu trữ cục bộ trên điện thoại hoặc một khóa bảo mật của bạn. Bạn có thể sử dụng passkey để đăng nhập vào tài khoản Locker thay vì sử dụng mật khẩu, miễn là bạn có thiết bị của mình.

💡
Lưu ý: Mở khóa bằng passkey hiện chỉ khả dụng trên nền tảng web Chrome (phiên bản 116 trở lên).

Tạo một passkey

Đầu tiên, bạn cần tạo một passkey để đăng nhập vào Locker bằng phương thức này. Bạn có thể tạo nhiều passkey cho tài khoản của bạn, sử dụng một điện thoại Android hoặc một khóa bảo mật.

 1. Truy cập URL trang Locker self-hosted của tổ chức bạn, đăng nhập vào tài khoản của bạn.
 1. Kích vào nút Cài đặt > Bảo mật > Phương thức mở khóa > mở rộng mục này.
 1. Ở mục Passkeys, kích vào nút Thêm passkey mới.
 1. Nhập tên cho passkey của bạn. Bạn nên phân biệt các passkey bằng phương thức xác thực của chúng.
 1. Chọn một phương thức để lưu passkey của bạn, và kích nút Tiếp theo. Bạn có thể lưu passkey bằng một thiết bị Android (chọn iPhone, iPad hoặc thiết bị Android), hoặc chọn khóa bảo mật (chọn Khóa bảo mật).
Notion image
 1. Lưu passkey bằng phương thức đã chọn.
 • Sử dụng một điện thoại Android: Dùng điện thoại Android để quét mã QR xuất hiện trên màn hình ứng dụng web. Sau đó quét khuôn mặt / vân tay của bạn trên điện thoại để xác nhận.
Notion image
 • Sử dụng một khóa bảo mật: Kết nối khóa bảo mật với máy tính của bạn, và kích nút OK tại cửa sổ bật lên để tiếp tục. Sau đó quét vân tay của bạn trên khóa, hoặc nhập mã PIN của khóa.
Notion image
💡
Lưu ý: Tùy thuộc vào phương thức, bạn có thể sẽ cần xác thực hai lần với thiết bị mà bạn chọn để hoàn thành thiết lập.
 1. Sau khi tạo thành công, bạn sẽ thấy passkey xuất hiện ở danh sách. Giờ bạn có thể sử dụng passkey này để đăng nhập vào Locker.

Đăng nhập bằng passkey

 1. Truy cập URL trang Locker self-hosted của tổ chức bạn.
 1. Ở trang đăng nhập, nhập email và kích nút Tiếp tục.
 1. Chọn phương thức đăng nhập là Passkey của bạn.
Notion image
 1. Kích vào passkey bạn muốn dùng và kích nút Tiếp tục.
  1. Notion image
 1. Đăng nhập vào tài khoản bằng passkey của bạn:
Notion image
 • Nếu passkey của bạn được lưu trên một điện thoại Android, kích nút iPhone, iPad hoặc thiết bị Android > Tiếp theo. Sau đó dùng điện thoại để quét mã QR hiện trên ứng dụng web và thực hiện bước xác thực bằng sinh trắc học/PIN của điện thoại.
 • Nếu passkey của bạn được lưu trong một khóa bảo mật, kích nút Khóa bảo mật > Tiếp theo. Kết nối khóa bảo mật của bạn với máy tính, sau đó quét vân tay hoặc nhập mã PIN để xác thực với khóa.
 1. Đăng nhập thành công, bạn sẽ được điều hướng vào kho dữ liệu của mình.

Bật đồng bộ đăng nhập trên cùng một máy tính

Khi đồng bộ đăng nhập được bật, nếu bạn đăng nhập trên ứng dụng máy tính, tài khoản của bạn sẽ được đăng nhập trên ứng dụng web và tiện ích mở rộng trên cùng máy tính đó và ngược lại. Bạn cũng không cần xác thực lại passkey của mình mỗi lần truy cập vào tài khoản trên máy tính đó.

Xem hướng dẫn bật đồng bộ đăng nhập đa nền tảng

Xóa một passkey

Bạn có thể xóa một passkey nếu không muốn sử dụng passkey đó nữa.

 1. Đăng nhập vào trình duyệt web.
 1. Kích vào nút Cài đặt > Bảo mật > Phương thức mở khóa > mở rộng mục này.
 1. Ở mục Passkeys, kích vào tên mục để mở rộng mục này.
 1. Kích biểu tượng thùng rác tương ứng với passkey bạn muốn xóa.
 1. Ở cửa sổ bật lên, kích vào nút Xóa để xác nhận.
 1. Xóa thành công, passkey sẽ được xóa khỏi danh sách. Bạn sẽ không thể sử dụng passkey này để đăng nhập.
 
Trang này có hữu ích với bạn??
Không
Tham gia cộng đồng của chúng tôi