Tạo yêu cầu hỗ trợ
Đăng nhập Đăng ký
Locker support Locker support
Kết quả

No results found.

Trang chủ Locker General Login & Unlock Log in to a Self-hosted account Đăng nhập bằng khóa bảo mật
Vietnamese English
Đăng nhập bằng khóa bảo mật

Trong Locker, khóa bảo mật có thể được sử dụng để thay thế mật khẩu. Sử dụng một khóa bảo mật để đăng nhập giúp hạn chế việc người dùng cần nhớ mật khẩu, đồng thời cung cấp một phương thức đăng nhập bảo mật hơn.

Thêm một khóa bảo mật

Đầu tiên, bạn cần thêm một khóa bảo mật vào Locker để đăng nhập được với phương thức này. Bạn có thể tạo nhiều nhất 4 khóa cho 1 tài khoản.

💡
Yêu cầu tải ứng dụng máy tính để đăng nhập bằng khóa bảo mật. Tải và cài đặt phiên bản ứng dụng Self-hosted của tổ chức bạn.
 1. Đăng nhập vào ứng dụng máy tính Locker.
 1. Ở thanh điều hướng bên trái, kích nút Cài đặt > Bảo mật > Phương thức mở khóa > mở rộng phần này.
 1. Ở mục Khóa bảo mật, kích nút Thêm khóa mới.
 1. Kết nối khóa bảo mật của bạn với máy tính qua cổng USB hoặc BLE, sau đó chọn khóa ở danh sách > kích nút Tiếp tục. (Nếu không thấy khóa bảo mật hiển thị ở danh sách, bạn kích nút Tải lại danh sách).
 1. Quét vân tay với khóa cứng, hoặc nhập PIN để xác thực. Lưu ý: bạn sẽ cần xác thực hai lần.
 1. Xác thực thành công, bạn sẽ thấy khóa bảo mật xuất hiện ở danh sách. Bây giờ bạn có thể dùng khóa này để đăng nhập.

Đăng nhập bằng khóa bảo mật

Trên ứng dụng máy tính

 1. Mở ứng dụng máy tính, và kết nối khóa bảo mật với máy tính qua cổng USB hoặc BLE.
 1. Ở màn đăng nhập, nhập email và kích nút Tiếp tục.
 1. Chọn phương thức đăng nhập là Khóa bảo mật của bạn.
 1. Ở danh sách thiết bị, chọn khóa của bạn và kích vào nút Tiếp tục.
 1. Quét vân tay với khóa cứng, hoặc nhập PIN để xác thực.
 1. Đăng nhập thành công, bạn sẽ được điều hướng vào kho dữ liệu của mình.

Trên ứng dụng web

 1. Mở ứng dụng web và kết nối khóa bảo mật của bạn với máy tính qua cổng USB hoặc BLE.
 1. Ở màn đăng nhập, nhập email và kích vào nút Tiếp tục.
 1. Ứng dụng web sẽ hiển thị các lựa chọn để đăng nhập. Chọn phương thức là Khóa bảo mật của bạn.
 1. Ứng dụng sẽ yêu cầu bạn mở ứng dụng máy tính để đăng nhập. Kích nút Mở ứng dụng máy tính.
 1. Ứng dụng máy tính và ứng dụng web cùng hiển thị một mã OTP sáu số, yêu cầu bạn xác nhận để tiếp tục đăng nhập.
 1. Bấm nút Xác nhận lần lượt trên ứng dụng máy tính và ứng dụng web.
 1. Ở danh sách thiết bị, chọn thiết bị của bạn và nhấn nút Tiếp tục.
 1. Quét vân tay với khóa cứng, hoặc nhập PIN để xác thực.
 1. Đăng nhập thành công, bạn sẽ được điều hướng vào kho dữ liệu của mình.

Trên tiện ích mở rộng

Bạn có thể đăng nhập bằng khóa cứng bảo mật vào tiện ích mở rộng giống như các đăng nhập vào ứng dụng web.

Bật đồng bộ đăng nhập đa nền tảng

Khi bật đồng bộ đăng nhập đa nền tảng, nếu bạn đăng nhập vào ứng dụng máy tính, bạn sẽ được đăng nhập vào ứng dụng web hoặc tiện ích mở rộng trên cùng một máy tính và ngược lại. Bạn cũng không cần xác thực lại khóa cứng mỗi khi muốn truy cập vào tài khoản của bạn trên máy tính đó.

Xem hướng dẫn đồng bộ đăng nhập

Xóa một khóa bảo mật

 1. Đăng nhập vào ứng dụng máy tính Locker.
 1. Ở thanh điều hướng bên trái, chọn Cài đặt > Bảo mật > Phương thức mở khóa > mở rộng phần này.
 1. Ở mục Khóa bảo mật, kích vào tên mục này để mở rộng mục.
 1. Bạn sẽ thấy các khóa đã được thêm xuất hiện ở danh sách. Kích vào biểu tượng Thùng rác tương ứng với khóa bạn muốn xóa.
 1. Ở cửa sổ bật lên, kích nút Xóa để xác nhận.
 1. Xóa thành công, khóa bảo mật sẽ được xóa khỏi danh sách. Bạn sẽ không thể dùng khóa đó để đăng nhập.
 
 
Trang này có hữu ích với bạn??
Không
Tham gia cộng đồng của chúng tôi