Tạo yêu cầu hỗ trợ
Đăng nhập Đăng ký
Locker support Locker support
Kết quả

No results found.

Trang chủ Locker General Login & Unlock Log in to a Self-hosted account Tại sao mật khẩu của bạn quan trọng
Vietnamese English
Tại sao mật khẩu của bạn quan trọng

Tại sao mật khẩu của bạn quan trọng

Mật khẩu là chìa khóa chính để giải mã vào kho lưu trữ của bạn. Nếu không có chìa khóa này, dữ liệu của bạn chỉ là những chuỗi ký tự bị mã hóa và vô nghĩa. Bạn là người DUY NHẤT sở hữu mật khẩu này, và Locker không thể giúp lấy lại mật khẩu cho bạn nếu bạn quên mật khẩu.

Một mật khẩu cần đủ mạnh để bảo vệ được dữ liệu của bạn. Mật khẩu nên có ít nhất 12 ký tự và chứa các ký tự đặc biệt.

💡
Khó khăn trong việc đặt mật khẩu mạnh? Sử dụng công cụ tạo mật khẩu của chúng tôi.

Lo lắng về việc quên mật khẩu? Hãy tạo cụm từ gợi nhớ mật khẩu cho tài khoản của bạn. Khi được yêu cầu, Locker sẽ gửi cho bạn một email chứa cụm từ gợi nhớ mật khẩu để giúp bạn nhớ lại mật khẩu của mình.

Tạo cụm từ gợi nhớ

Khi bạn thay đổi mật khẩu của mình, hãy cùng lúc tạo một cụm từ gợi nhớ.

  1. Đi tới màn thay mật khẩu ở trình Quản lý mật khẩu hoặc trình Quản lý secrets Locker.
  1. Ở màn này, nhập mật khẩu hiện tại của bạn để tiếp tục.
  1. Nhập mật khẩu mới và tạo một cụm từ gợi nhớ. Bạn không nên nhập trực tiếp mật khẩu của mình vào ô cụm từ gợi nhớ, mà hãy nhập một số từ giúp bạn nhớ về mật khẩu. Chỉ một mình bạn nên hiểu cụm từ này gợi ý gì.
Notion image
  1. Kích nút Lưu để lưu thay đổi.

Sử dụng Cụm từ gợi nhớ mật khẩu

Khi bạn quên mật khẩu và không thể đăng nhập, cụm từ gợi nhớ sẽ hữu ích bởi nó giúp bạn nhớ lại mật khẩu của mình.

  1. Ở màn đăng nhập vào trình Quản lý mật khẩu hoặc trình Quản lý secrets Locker, kích nút Quên mật khẩu?.
  1. Nhập email gắn với tài khoản Locker của bạn để lấy cụm từ gợi ý.
  1. Cụm từ gợi ý sẽ được gửi tới địa chỉ email của bạn. Mở hộp thư và xem cụm từ mà bạn đã đặt.
Trang này có hữu ích với bạn??
Không
Tham gia cộng đồng của chúng tôi