Tạo yêu cầu hỗ trợ
Đăng nhập Đăng ký
Locker support Locker support
Kết quả

No results found.

Trang chủ Locker General Release Notes Locker Password Manager 2022 Tháng 3 - Bản dùng thử
Vietnamese English
Tháng 3 - Bản dùng thử

Nền tảng: Ra mắt bản Beta 1.0 trên iOS và Android.

Có gì mới?

Phiên bản này bao gồm các tính năng cốt lõi để người dùng quản lý mật khẩu:

  • Nhập mật khẩu từ các giải pháp quản lý mật khẩu phổ biến;
  • Thêm, chỉnh sửa và xóa các mục dữ liệu/thư mục;
  • Kho dữ liệu mã hóa cấp quân đội;
  • Tự động điền thông tin đăng nhập và biểu mẫu trên các trang web và ứng dụng;
  • Đăng nhập bằng sinh trắc học;
  • Trình tạo mật khẩu mạnh;
  • Trình kiểm tra độ mạnh mật khẩu;

Đây là phiên bản beta đầu tiên của Locker.

 
 
Trang này có hữu ích với bạn??
Không
Tham gia cộng đồng của chúng tôi