Tạo yêu cầu hỗ trợ
Đăng nhập Đăng ký
Locker support Locker support
Kết quả

No results found.

Trang chủ Locker General Release Notes Locker Password Manager 2023 Tháng 3
Vietnamese English
Tháng 3

Nền tảng: Tiện ích mở rộng của Google Chrome

Phiên bản: 1.20.8

Có gì mới?

  • Xử lý hiệu năng nhanh hơn khi lần đầu bấm vào biểu tượng Locker để mở extension;
  • Xử lý lỗi bị đứng hình khi dùng tính năng tạo mật khẩu mạnh;
  • Thêm lựa chọn “2 tuần” đối với thời gian khoá kho dữ liệu và đặt “2 tuần” là thời gian khoá kho dữ liệu mặc định đối với người dùng mới.
 
Trang này có hữu ích với bạn??
Không
Tham gia cộng đồng của chúng tôi