Tạo yêu cầu hỗ trợ
Đăng nhập Đăng ký
Locker support Locker support
Kết quả

No results found.

Trang chủ Locker General Release Notes Locker Password Manager 2023 Tháng 5
Vietnamese English
Tháng 5

Nền tảng: Phiên bản cập nhật mới trên iOS, Android, trình duyệt web

Phiên bản: 1.30

Có gì mới?

  • Xóa các loại dữ liệu: ID công dân, Hộ chiếu, Giấy phép lái xe, Số an sinh xã hội, Wireless router, Server, API, Cơ sở dữ liệu. Tất cả các dữ liệu đã tạo dưới những loại này sẽ được cập nhật thành Ghi chú.
  • Cải thiện luồng chia sẻ dữ liệu với người dùng chưa tạo tài khoản Locker.
Trang này có hữu ích với bạn??
Không
Tham gia cộng đồng của chúng tôi