Tạo yêu cầu hỗ trợ
Đăng nhập Đăng ký
Locker support Locker support
Kết quả

No results found.

Trang chủ Locker General Release Notes Locker Password Manager 2023 Tháng 10
Vietnamese English
Tháng 10

Nền tảng: Trình duyệt web

Có gì mới

  • Giới thiệu tệp mã hóa Json - định dạng mới của tệp dữ liệu được xuất từ Locker. Người dùng hiện có thể xuất các mục thành tệp mã hóa như một hình thức sao lưu để tránh mất dữ liệu.
  • Sửa lỗi: Giải mã mục và thư mục ngay sau khi chấp nhận yêu cầu chia sẻ dữ liệu.
 
Trang này có hữu ích với bạn??
Không
Tham gia cộng đồng của chúng tôi