Tạo yêu cầu hỗ trợ
Đăng nhập Đăng ký
Locker support Locker support
Kết quả

No results found.

Trang chủ Locker General Release Notes Locker Password Manager 2024 Tháng 2
Vietnamese English
Tháng 2

Nền tảng: Ứng dụng di động (iOS, Android)

Phiên bản: 1.50

Có gì mới

  • Sửa lỗi: Người dùng không chọn được quốc gia khi đăng ký tài khoản Locker trên ứng dụng Android.
 

Nền tảng: Trình duyệt web

Có gì mới

  • Sửa lỗi: Thông báo lỗi xảy ra khi người dùng đăng nhập bằng email và mật khẩu, không đăng nhập được.
  • Cải tiến: Hỗ trợ định dạng 1pux khi nhập dữ liệu từ 1Password vào Locker.
 

Nền tảng: Tiện ích mở rộng trên nền tảng Chrome

Phiên bản: 3.0.35

Có gì mới

  • Sửa lỗi:
    • Khi tạo OTP bằng cách quét mã QR, OTP bị lưu thành nhiều mục lặp lại.
    • Tiện ích mở rộng gợi ý lưu tài khoản đã được lưu trong kho dữ liệu.
 
Trang này có hữu ích với bạn??
Không
Tham gia cộng đồng của chúng tôi