Tạo yêu cầu hỗ trợ
Đăng nhập Đăng ký
Locker support Locker support
Kết quả

No results found.

Trang chủ Locker General Release Notes Locker Password Manager 2024 Tháng 1
Vietnamese English
Tháng 1

Nền tảng: Ứng dụng di động (iOS, Android)

Phiên bản: 1.48

Có gì mới

 • Sửa lỗi và cải tiến: Tính năng tự động điền trên thiết bị Android.
 

Nền tảng: Trình duyệt web

Có gì mới

 • Cải tiến: tính năng chia sẻ. Người dùng doanh nghiệp giờ đã có thể chia sẻ thư mục cho nhóm người dùng.
 

Nền tảng: Tiện ích mở rộng trên nền tảng Chrome

Phiên bản: 3.0.30

Có gì mới

 • Sửa lỗi:
  • Khi đăng nhập lần đầu trên một hồ sơ Chrome thì dữ liệu trong vault bị hiển thị trống.
  • MànThư mục không hiển thị thư mục mà người dùng đã chia sẻ, hoặc được chia sẻ.
 • Cải tiến: Thêm thanh tìm kiếm mã OTP ở hộp thoại tự động điền.
 

Nền tảng: Tiện ích mở rộng trên nền tảng Firefox

Phiên bản: 2.0.12

Có gì mới

 • Sửa lỗi màn đăng nhập trống, không hiển thị thông tin.
 • Không hiển thị các mục được chia sẻ.
 • Lỗi màn nhập mã xác minh hai bước khi đăng nhập.
 • Tùy chọn khóa kho dữ liệu khi tải lại trình duyệt không hoạt động chính xác.
 • Người dùng không thể chọn mã OTP để điền từ cửa sổ tự động điền.
Trang này có hữu ích với bạn??
Không
Tham gia cộng đồng của chúng tôi