Tạo yêu cầu hỗ trợ
Đăng nhập Đăng ký
Locker support Locker support
Kết quả

No results found.

Trang chủ Locker General Release Notes Locker Password Manager 2024 Tháng 5
Vietnamese English
Tháng 5

Nền tảng: Ứng dụng máy tính

Phiên bản: 2.0.11

Có gì mới

 • Giới thiệu phiên bản ứng dụng máy tính cho hệ điều hành Linux (deb & rpm).
 • Tính năng tự động cập nhật trên ứng dụng Windows.
 

Nền tảng: Ứng dụng Web

Có gì mới

 • Giới thiệu ngôn ngữ mới trong ứng dụng web: tiếng Trung phồn thể.
 

Nền tảng: Tiện ích mở rộng trên nền tảng Chrome

Phiên bản: 3.0.44

Có gì mới

 • When a user logs in to Locker with a social account, the extension pops up multiple windows.
 • Cannot auto-save passwords on some specific sites.
 • Sửa lỗi:
  • Khi người dùng đăng nhập vào Locker bằng tài khoản mạng xã hội, tiện ích mở rộng bật lên nhiều cửa sổ đăng nhập.
  • Không tự động lưu được mật khẩu của một số trang.
 

Nền tảng: Ứng dụng di động (iOS, Android)

Phiên bản: 1.54

Có gì mới

 • Cải tiến tính năng chia sẻ: Chia sẻ thư mục cho người dùng mới (chưa tạo tài khoản Locker).
 
Trang này có hữu ích với bạn??
Không
Tham gia cộng đồng của chúng tôi