Tạo yêu cầu hỗ trợ
Đăng nhập Đăng ký
Locker support Locker support
Kết quả

No results found.

Trang chủ Locker General Security for Locker account Bảo mật hai lớp cho tài khoản Locker
Vietnamese English
Bảo mật hai lớp cho tài khoản Locker

Tạo một lớp bảo mật bổ sung cho tài khoản Locker của bạn bằng cách thiết lập 2FA. Làm theo hướng dẫn dưỡi đây để bật 2FA cho Locker.

Bắt đầu thiết lập 2FA

  1. Đăng nhập vào tài khoản Locker của bạn trên ứng dụng web
Notion image
  1. Đi tới Cài đặt > Bảo mật > Xác thực hai lớp (2FA). Chọn nút Bật xác thực.
Notion image
  1. Bạn sẽ được điều hướng tới trang Xác thực hai lớp.
Notion image
  1. Bật xác thực 2 lớp qua email hoặc ứng dụng xác thực.

2FA với email

2FA với ứng dụng xác thực

Trang này có hữu ích với bạn??
Không
Tham gia cộng đồng của chúng tôi