Tạo yêu cầu hỗ trợ
Đăng nhập Đăng ký
Locker support Locker support
Kết quả

No results found.

Trang chủ Locker General Security for Locker account Chấp nhận lời mời trở thành liên hệ khẩn cấp
Vietnamese English
Chấp nhận lời mời trở thành liên hệ khẩn cấp

Chấp nhận lời mời truy cập khẩn cấp

Khi bạn được những người dùng Locker khác mời làm liên hệ đáng tin cậy, bạn sẽ nhận được thông báo qua email. Bạn có thể đi tới ứng dụng web để quản lý lời mời.

 1. Đăng nhập tài khoản trên ứng dụng web.
 1. Trên trang chủ, bạn sẽ thấy lời mời. Nhấp vào Chấp nhận.
Notion image
 • Bạn cũng có thể nhấp vào tab Cài đặt ở thanh bên > mở trang Bảo mật > kéo xuống phần Liên hệ khẩn cấp.
 • Bạn sẽ thấy một lời mời đang chờ xử lý, cùng với quyền được cấp cho bạn.
 • Bấm vào nút ba chấm bên cạnh tên người dùng rồi chọn Đồng ý hoặc Xóa.
Notion image

Gửi yêu cầu truy cập khẩn cấp

Sau khi chấp nhận lời mời, bạn có thể bắt đầu yêu cầu truy cập vào kho dữ liệu của người cấp khi cần:

 1. Điều hướng đến trang Cài đặt, sau đó nhấp vào Bảo mật và kéo xuống phần Truy cập khẩn cấp.
 1. Nhấp vào nút ba chấm bên cạnh tên của người cấp có kho tiền mà bạn muốn truy cập, sau đó chọn Yêu cầu truy cập.
 1. Cửa sổ Yêu cầu truy cập sẽ xuất hiện trên màn hình. Nhấp vào .
  1. Notion image

   Như bạn thấy trong cửa sổ, bạn sẽ được tự động cấp quyền truy cập sau thời gian chờ mà người cấp quyền đặt ra, hoặc ngay khi người cấp quyền phê duyệt yêu cầu của bạn một cách thủ công.

Truy cập vào kho dữ liệu

Sau khi yêu cầu truy cập khẩn cấp của bạn được chấp thuận, bạn có thể truy cập vào kho dữ liệu của người cấp.

Nhấp vào nút ba chấm bên cạnh tên người cấp, sau đó chọn chọn tùy chọn truy cập có sẵn.

 • Xem: các mục trong kho của người cấp quyền sẽ được hiển thị trên màn hình của bạn.
Notion image
 • Tiếp quản: Bạn có thể chọn đặt lại Mật khẩu hoặc Mật khẩu chính của người cấp. Sau khi lưu, bạn có thể đăng nhập bằng địa chỉ email của họ và Mật khẩu/Mật khẩu chính mới tạo để xem toàn bộ kho lưu trữ.
Notion image

 
Trang này có hữu ích với bạn??
Không
Tham gia cộng đồng của chúng tôi