Tạo yêu cầu hỗ trợ
Đăng nhập Đăng ký
Locker support Locker support
Kết quả

No results found.

Trang chủ Locker Password Manager Frequently asked questions Phiên bản dùng thử hoạt động như thế nào?
Vietnamese English
Phiên bản dùng thử hoạt động như thế nào?

Bạn có thể truy cập và sử dụng tất cả các tính năng của gói đăng ký mà bạn lựa chọn trong thời gian dùng thử 14 ngày. Sau 14 ngày, hệ thống sẽ tự động nâng cấp tài khoản của bạn lên gói trả phí mà bạn dùng thử. Bạn có thể hủy đăng ký bất cứ lúc nào trong thời gian dùng thử. Tất cả các tính năng cao cấp đều được giữ nguyên đến hết 14 ngày.

 
Trang này có hữu ích với bạn??
Không
Tham gia cộng đồng của chúng tôi