Tạo yêu cầu hỗ trợ
Đăng nhập Đăng ký
Locker support Locker support
Kết quả

No results found.

Trang chủ Locker Password Manager Frequently asked questions Lưu trữ thông tin cá nhân trong Locker có an toàn hay không?
Vietnamese English
Lưu trữ thông tin cá nhân trong Locker có an toàn hay không?

Có! Với việc sử dụng mã hóa tiên tiến và kiến trúc zero-knowledge, Locker là một kho dữ liệu vô cùng an toàn để lưu trữ các thông tin nhạy cảm như thông tin cá nhân, mật khẩu, thẻ thanh toán, ví tiền điện tử, v.v. Không ai có thể truy cập vào kho dữ liệu của bạn, kể cả đội ngũ phát triển Locker.

Đọc thêm về công nghệ bảo mật của Locker tại đây.

 
Trang này có hữu ích với bạn??
Không
Tham gia cộng đồng của chúng tôi