Tạo yêu cầu hỗ trợ
Đăng nhập Đăng ký
Locker support Locker support
Kết quả

No results found.

Trang chủ Locker Password Manager Frequently asked questions Locker có được kiểm thử bảo mật bởi bên thứ ba hay không?
Vietnamese English
Locker có được kiểm thử bảo mật bởi bên thứ ba hay không?

Có! Locker triển khai chương trình Bug Bounty và được kiểm thử bảo mật liên tục bởi đội ngũ các chuyên gia bảo mật trên WhiteHub. Đội ngũ chuyên gia bảo mật của CyStack cũng trực tiếp đánh giá và phân tích các rủi ro cho hệ thống định kỳ để đảm bảo Locker luôn trong tình trạng an ninh tốt nhất.

Ngoài ra, Locker đã công khai mã nguồn của mình trên GitHub, nghĩa là tất cả mọi người đều có thể xem, tải xuống và chỉnh sửa mã nguồn của Locker theo ý muốn. Điều này cũng giúp gia tăng sự bảo mật và cả tính minh bạch của Locker đối với dữ liệu người dùng.

Tham gia chương trình Bug Bounty hoặc xem mã nguồn của Locker tại đây.

 
Trang này có hữu ích với bạn??
Không
Tham gia cộng đồng của chúng tôi